สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ บริหาร1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1419100101กรรณิกา เคลือบวัณณรัตน์Kannika Kloubwannarat ไม่ผ่าน
2419100102กฤษณะ พลายละหารKidsana Playlahan ไม่ผ่าน
3419100103กฤษณะ สุมาลย์โรจน์Kritsana Sumalroj ไม่ผ่าน
4419100104คันธรส ถึงสุขKantarot Theungsuk ไม่ผ่าน
5419100105ฉลอง ขำมากChalong Khummark ไม่ผ่าน
6419100106เฉลียว เอี่ยมสกุลChalio Iamsakul ไม่ผ่าน
7419100107ดวงพร สมุทรโมฬีDuangporn Samutmolee ไม่ผ่าน
8419100108นพดล ปิ่นนิลNopphadon Pinnin ไม่ผ่าน
9419100109นภาพรรณ คงคาน้อยNaphaphan Khongkhanoy ไม่ผ่าน
10419100110บรรลือ ดอกเตยBunleau Doktaey ไม่ผ่าน
11419100111ประกิต สิริสุวรรณ์Prakit Sirisuwan ไม่ผ่าน
12419100112ประทิพย์ คนทัดPratip Kontud ไม่ผ่าน
13419100113พูนสุข แก้วศรีพจน์Pattana Sengreab ไม่ผ่าน
14419100114พัฒนะ เส็งเรียบPattana Sengreab ไม่ผ่าน
15419100115รัชฎา โรจนวิเชียรRuchada Rotchanavichain ไม่ผ่าน
16419100116รำไพ โกมุกRampai Komook ไม่ผ่าน
17419100117วรรณี ดีประชาWannee Deepracha ไม่ผ่าน
18419100118วินัย นุชพิทักษ์Winai Nuchphitak ไม่ผ่าน
19419100119วิมุติ หยกพรายพันธ์Vimoot Yokpraypunth ไม่ผ่าน
20419100120ศจี ลีลาพจนาพรSajee Leelapochanaporn ไม่ผ่าน
21419100121ศราวุฒิ ศัทโธSarawut Satho ไม่ผ่าน
22419100122สมจิต แก้วแสงขวัญSomchit Kaosangkvun ไม่ผ่าน
23419100123สมชาติ แก้วขาวSomchat Kaewkhao ไม่ผ่าน
24419100124สมสุข วงศ์สกุลSomsuk Wongsakul ไม่ผ่าน
25419100125สิริยุพา ศกุนตะเสฐียรSiriyupa Sakuntasathien ไม่ผ่าน
26419100126สุรัตน์ สาเรืองSurat Saruang ไม่ผ่าน
27419100127สุวณี ตีรถะSuwanee Teratha ไม่ผ่าน
28419100128สุวรรณา สำแดงเดชSuwanna Samdangdech ไม่ผ่าน
29419100129สุวัฒน์ ไพโรจน์กัลยาSuwat Pairojgulya ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)