สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ บริหาร5)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1489100101กมลทิพย์ เผ่าผางKamolthip Phaophang ไม่ผ่าน
2489100102กล้อง ไชยเผือกKlong Chaiphuak ไม่ผ่าน
3489100103กานต์หทัย อู๋ทรัพย์Kanhatat Ousup ไม่ผ่าน
4489100104ขวัญดรุณ ทองสุขKwandarun Thongsuk ไม่ผ่าน
5489100105จรูญพร ลำใยJaroonpotn Lamyai ไม่ผ่าน
6489100106เจริญ แจ่มใสCharoen Chamsai ไม่ผ่าน
7489100107เจือจันทร์ โกยกอบเกียรติJueajan Koykobkiat ไม่ผ่าน
8489100108ชัยวัฒน์ ใจดีChaiwat Jaidee ไม่ผ่าน
9489100109ชาติชาย เปรมสุขChatchai Premsuk ไม่ผ่าน
10489100110ชินวัฒน์ รวมชนอนุเคราะห์Chinnawat ไม่ผ่าน
11489100111ฐาปณี พวงงามThapanee Poungngam ไม่ผ่าน
12489100112ธงชัย นำแสงจรรยาสุขThongchai Numsangjanyasuk ไม่ผ่าน
13489100113ธนวิทยา ต้นสาลีThanawithaya Thonsalee ไม่ผ่าน
14489100114นริศรา เหมหงษาNarisara Hamhongsa ไม่ผ่าน
15489100115นวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์Nuanrat Kuljitirat ไม่ผ่าน
16489100116บุญทิพย์ กลิ่นทุมBoontip Klintoom ไม่ผ่าน
17489100117ประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมีPrasert Prakairungratsamee ไม่ผ่าน
18489100118พลวัฒน์ เป้าเล้งPalawatch Paoleng ไม่ผ่าน
19489100119พัชนี รัศมีPatchnee Ratchmee ไม่ผ่าน
20489100120ภควดี อาริยะPakawadee Thongkao ไม่ผ่าน
21489100121รุ่งเรือง สารสุข ไม่ผ่าน
22489100122วันเพ็ญ ศิวะยุทธกิจWanpen Sivayutagit ไม่ผ่าน
23489100123ศักรินทร์ และล้ำเลิศSakarin Lachlamlert ไม่ผ่าน
24489100124ศุภิสรา จันทร์แปลงSuphisara Chanplaeng ไม่ผ่าน
25489100125สมชาย รัตนอารีSomchai Ratanaaree ไม่ผ่าน
26489100126สมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิSompong Panyajirawut ไม่ผ่าน
27489100127สมพร พุ่มเพ็ชร์Somporn Pumpet ไม่ผ่าน
28489100128สมศักดิ์ เหมือนดาวSomsak Muandao ไม่ผ่าน
29489100129สายชล ชื่นภิรมย์Saichol Chuenpirom ไม่ผ่าน
30489100130สำเริง หลักมั่นSamroeng Larman ไม่ผ่าน
31489100131สุรพล สามสาลีSurapol Samsalee ไม่ผ่าน
32489100132สุริยันต์ สุวรรณทองSuriyan Suwanthong ไม่ผ่าน
33489100133โสภา มีจันทร์Sopa Meejun ไม่ผ่าน
34489100134อนันทสาร ลำใยAnantasan Lamyai ไม่ผ่าน
35489100135อมร เผ่าเมืองAmorn Phamouang ไม่ผ่าน
36489100136อมรศิลป อินทร์ใจเอื้อAmornsin Injaiuea ไม่ผ่าน
37489100137อารีรัตน์ รอบคอบAreerat Robkob ไม่ผ่าน
38489100138อำพรรณ น้อยนารถAmpan Norynart ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)