สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ ปบ.พ.50.11)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1507199901กนกกาญจน์ เกิดที่สุดKanokkran Kerdteesud ไม่ผ่าน
2507199902กัลยา แซ่อั้งKanlaya Saeuang ไม่ผ่าน
3507199903คนิฐ กิตติไชยากุลKanit Kitichaiyakul ไม่ผ่าน
4507199904จิราพร นกแก้วJiraporn Nokkaew ไม่ผ่าน
5507199905จิราวรรณ เกิดคูณJirawan Kerdkoon ไม่ผ่าน
6507199906ดนุพล ศิริสุขโภคาDanupon Sirisukpoka ไม่ผ่าน
7507199907ดารินนา ปานเสนDarinna Pansen ไม่ผ่าน
8507199908ดุษฎี คล้ายชุ่มDudsadee Claychum ไม่ผ่าน
9507199909ธเนตร ตาลเสี้ยนTanate Tansian ไม่ผ่าน
10507199910ธนาดร พิมพ์สุวรรณ์ ไม่ผ่าน
11507199911ธีรพร ระจิตดำรงค์Teeraporn Rajiddomrong ไม่ผ่าน
12507199912นฤมล แซ่เฮงNarumol Saeheng ไม่ผ่าน
13507199913พรเพ็ญ แสนแก้วPornpen Saenkaew ไม่ผ่าน
14507199914พรพิวรรณ โสนุชPornpiwan Sonuch ไม่ผ่าน
15507199915พัชรินทร์ บุญวงษ์Patcharin Boonwong ไม่ผ่าน
16507199916ยุภาวดี เชื้อทองYuphavadee Chattong ไม่ผ่าน
17507199917กมลรส อินทรประเสริฐGamonros Intaraprasert ไม่ผ่าน
18507199918ราตรี สิงห์เหยาะRatree Singyoh ไม่ผ่าน
19507199919วริศรา ทิพย์พาวัลย์Waritsara Thippawan ไม่ผ่าน
20507199920วาสนา ทองดอนโตWasana Thongdonto ไม่ผ่าน
21507199921ศริณญา ธรรมาพัฒน์Sarinya Tammapat ไม่ผ่าน
22507199922ศิริเพ็ญ มั่นคงSiripen Mankong ไม่ผ่าน
23507199923สกล ทองทวีSakon Thongthavee ไม่ผ่าน
24507199924สมภพ คูพะเนียดSomphop Kuphaniat ไม่ผ่าน
25507199925อดิศร ภัคชลินท์Adisorn Pakchalin ไม่ผ่าน
26507199926อัญชลี ขุ้ยสุขAunchalee Khuisuk ไม่ผ่าน
27507199927อาภาพร ชาวปากน้ำArpaporn Chaopaknam ไม่ผ่าน
28507199928อิสรีย์ ผ่องอำไพIssaree Pongampai ไม่ผ่าน
29507199929ไพเราะ แสงทองดีPiroh Sangthongdee ไม่ผ่าน
30507199930ธนาดร พิมพ์สุวรรณ์Tanadon Pimsuwan ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)