สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ ปบ.พ.52.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1527199101กรรณิการ์ ช่วงโชติKannikar Chuangchot ไม่ผ่าน
2527199102กัญญาพัชร โตใหญ่Kanyapach Toyai ไม่ผ่าน
3527199103จิรพงศ์ โพธิ์ทองJeerapong Potong ไม่ผ่าน
4527199104จิรวรรณ ประภานาวินJirawan Prapanavin ไม่ผ่าน
5527199105ชมพูนุช สุนทรพรนาวินChompoonuch Soontonponnawin ไม่ผ่าน
6527199106ชวนะ ชวนะเกรียงไกรChawana Chawanaknegkri ไม่ผ่าน
7527199107ชุติมา เก้าลิ้มChutima Keawklim ไม่ผ่าน
8527199108ณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์Nattawut Bantaotuk ไม่ผ่าน
9527199109ธิชญา จิตต์เจริญTichaya Jitiaroen ไม่ผ่าน
10527199110บุญโชค เขียวมาBoonchoke Keioma ไม่ผ่าน
11527199111ประสิทธิ์ อินทรโสภาPrasit Intarasopa ไม่ผ่าน
12527199112พชรวรรณ นิติสิริPacharawan Nitisiri ไม่ผ่าน
13527199113พัชรี ใจโตPatchree Jaito ไม่ผ่าน
14527199114พิชิตชัย จันทร์เปรมPichitchai Janprem ไม่ผ่าน
15527199115รมณียา สุรธรรมจรรยาRommaneeya Surathaamjanya ไม่ผ่าน
16527199116รสสุคนธ์ แดงดีRossukon Dangdee ไม่ผ่าน
17527199117วรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณWannaporn Chirdchaweewan ไม่ผ่าน
18527199118วัชรพงศ์ รื่นกลิ่นWatcharapong Rauling ไม่ผ่าน
19527199119วารุณี บุญชูWarunee Boonchu ไม่ผ่าน
20527199120วีระวุฒิ ไม้แหลมWeerawut Mailam ไม่ผ่าน
21527199121ศิริขวัญ สุขขีพันธุ์Sirikwan Sukkeepan ไม่ผ่าน
22527199122ศิวะกร โภโสภาSiwakorn Phoshopha ไม่ผ่าน
23527199123สกุณา สิทธิชัยรุ่งโรจน์Sakuna Sittichairungrot ไม่ผ่าน
24527199124สถาพร ปักษาสุขSataporn Paksasuk ไม่ผ่าน
25527199125สิยากรณ์ สีทาSiyakron Seeta ไม่ผ่าน
26527199126นิษฐ์ณิษา ชื่นเดชาวงศ์Nidnisa Cheendechawong ไม่ผ่าน
27527199127สุภาภรณ์ วรรณศิริSupaporn Wannasiri ไม่ผ่าน
28527199128สุริยะ ผึ้งบำรุงSuriya Phungbomrung ไม่ผ่าน
29527199129สุริยา ภัสสรพิสุทธิกุลSuriya Pussornpisuttikul ไม่ผ่าน
30527199130เสาวลักษณ์ พัวพันธ์Saowalak Puapan ไม่ผ่าน
31527199131ภาณุวัฒน์ สายอุบลParnuwat Saiaubol ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)