สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 11.5)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1503428201กนกวรรณ จันทรKanokwan Jantorn ไม่ผ่าน
2503428202กมลทิพย์ ดิษฐแสงKamontip Ditsang ไม่ผ่าน
3503428203กรรณิการ์ แย้มชะยาKannika Yamchaya ไม่ผ่าน
4503428204กฤษณะ ขำคำKidsana Khamkam ไม่ผ่าน
5503428205กัญญาวีร์ ชินสีห์Kanyawe Chinnasri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6503428206กันยารัตน์ นามสวัสดิ์Kanyarut Namsawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7503428207กิติยา อึงคทรัพย์Kitiya Oungkasup ไม่ผ่าน
8503428208ขนิษฐา ถ้ำเพชรKhanttan Thampeat ไม่ผ่าน
9503428209ณัชทมลฑ์ ซ่อนกลิ่นNattamon Sonklin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10503428210ขวัญตา สังข์เสวกKwanta Sangsawag ไม่ผ่าน
115034282100สุกัญญา ทองดอนพุ่มSukanya Thongdonpum ไม่ผ่าน
125034282101ดาว หมื่นสายญาติDao Meunsaiyard เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
135034282102สยุมภู สงวนจีนSayumpoo Sngownjeen ไม่ผ่าน
145034282103กำพล วงษ์จันทร์อินทร์Kampon Wongchanin ไม่ผ่าน
155034282104ศุภชัย พึ่งทรัพย์ ไม่ผ่าน
165034282105อินทร์กรแก้ว เชี่ยวชาญพัชรกุลInkornkaew Chiewchanpapcharakun ไม่ผ่าน
175034282106สรัญ จารุสุวรรณภูมิSarun Jarusuwannapoom ไม่ผ่าน
185034282107ศิระ ฉวีอินทร์ เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
195034282108สุรวุฒิ นิรมิตสุขพรกุล ไม่ผ่าน
205034282109อัญชสา ไถ้บ้านกวยAonchsar Taibanguay ไม่ผ่าน
21503428211จำลอง โฉมศรีJamlong Chomsri ไม่ผ่าน
225034282110พิศาล รัตนากรกุลPisar Rattanakornkhun ไม่ผ่าน
235034282111ศิระ ฉวีอินทร์Sira Chawein ไม่ผ่าน
245034282112น้ำอ้อย ไทยประเสริฐ ไม่ผ่าน
255034282113ปริญญา ลำใยParinya Lumyai ไม่ผ่าน
26503428212จุฑารัตน์ ขุนไกรวงศ์Jutarat Kunkrivong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27503428213ฐานวีย์ วชิรโชติพันธ์Tanawee Wachirachotiphan ไม่ผ่าน
28503428214ฐิตาภา เพ็งสุพรรณThitapa Pengsupan ไม่ผ่าน
29503428216ณัฐรวี เกิดร่วมบุญNatravee Keroraumboon ไม่ผ่าน
30503428217ดนภัทร อาริยวัฒน์Donnapat Arriyavat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31503428218ทวิทธ์ ชีพนุรัตน์Tawit Cheepnurat ไม่ผ่าน
32503428219ทวีศักดิ์ ชาวงษ์Taweesak Chawong ไม่ผ่าน
33503428220ทัศนีย์ แซ่ตั้งTadsanee Chaetang ไม่ผ่าน
34503428221ธงไชย อำไพจิตต์Thongchai Ampaijit ไม่ผ่าน
35503428222ธฤต สุภาพTarit Suparp ไม่ผ่าน
36503428223ธิดารัตน์ กาญจนกันติTidarat Kanchankanti ไม่ผ่าน
37503428224ธิดารัตน์ อุดมเวทย์Tidarat Udumwet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38503428225ธีรศักดิ์ แซ่หลิ่มTeerasak Saelim ไม่ผ่าน
39503428226นพพล เอี่ยมประชาNoppaol Antparchar ไม่ผ่าน
40503428227นภัสสร เจนคจบNaphatsorn Jankajob ไม่ผ่าน
41503428228นภาพร ประทีปปฐมพรNapaporn Pateeppathomporn ไม่ผ่าน
42503428229นัฐธินีย์ นามสวัสดิ์Nattinee Namsawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43503428230นารีรัตน์ เจนลาภวัฒนกุลNareerut Jenlapwattanakul ไม่ผ่าน
44503428231นิสา บุญเงินNisa Boonngern ไม่ผ่าน
45503428232นิสา เหลืองประเสริฐNisa Luangprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46503428233นีรนุช เอี่ยมศรีใหญ่Neranut Aiamsriyai ไม่ผ่าน
47503428234นุชธชาติ อุ่นพันธ์หริ่มNuttachat Ounpanrim ไม่ผ่าน
48503428235นุชนภา แซ่เล้า ไม่ผ่าน
49503428236ประภัสรา ศรีพรมมาPrapussara Sripromma ไม่ผ่าน
50503428237ปรียานุช สืบบุกPreeyanut Subbuk ไม่ผ่าน
51503428238พณัชศุกานต์ ปิ่นทองคำPanatsukarn Pintongkum ไม่ผ่าน
52503428239พรสวรรค์ มั่นคงPornsawan Munkong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53503428240พัชชัย พรหมมิPatchai Pormmi ไม่ผ่าน
54503428241พันทิวา บุญกอPhantiwa Boonkro เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55503428242พันธิตรา ปองสุขPantitra Pongsuk ไม่ผ่าน
56503428243พิบูลย์ เปลี่ยนแปลกPiboon Peinprak ไม่ผ่าน
57503428244พิมพ์พันธุ์ จ่างขันธ์Pimphan Changkhan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58503428245มนต์ชัย มั่นคงMonchai Mankong ไม่ผ่าน
59503428246ยุคล อักษรดีYukol Salee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60503428247ยุพา ศักดิ์สิทธิวงศ์Yupa Saksitiwong ไม่ผ่าน
61503428248ยุวดี แซ่ซิ้มYuwadee Seasim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62503428249รพีพรรณ แม้นจริง ไม่ผ่าน
63503428250รัตนาพร ก้นก้องRattanaporn Kunkong ไม่ผ่าน
64503428251รุ่งตะวัน วงศ์เปียRongtawan Wongpea ไม่ผ่าน
65503428252ลลิตา ศรีเหราLalita Srihera ไม่ผ่าน
66503428253วรรณภา รัตนปัญญาWannapa Ratapanya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67503428254วลัยรัตน์ ศรีเพ็งแก้วWalairat Sripengkeaw ไม่ผ่าน
68503428255วัชราภรณ์ วิทยาVatcharaporn Witthaya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69503428256วัฒนา พระพรหม ไม่ผ่าน
70503428257วาสนา สระทองยงค์Wassana Satongyong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
71503428258วิชุศักดิ์ เรืองรังสรรค์Wichusak Ruangrangson เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
72503428259วิทยา ด่านอุดรWittaya Danudon ไม่ผ่าน
73503428260ศิริธรณ์ ผิวชะอุ่มSiritorn Piwchaum ไม่ผ่าน
74503428261ศิริวรรณ จันทวงษ์Siriwan Jantawong ไม่ผ่าน
75503428262เจตสุภา แสนคำJetsupha Seankum ไม่ผ่าน
76503428263ศุภชัย บุญเลิศฟ้าSupachai Boonlertfah ไม่ผ่าน
77503428264สนธิกานต์ เล็กจินดาSontikan Lekjinda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
78503428265สราวุฒิ แก้วแหวนSalawut Keawwan ไม่ผ่าน
79503428266สราวุธ จีนเปียSarawut Jeenpear ไม่ผ่าน
80503428267สายทิพย์ จันทนะโสตถิ์Saithip Janthanasot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
81503428268สิทธิพร แก้วท่าโพธิ์Sittiporn Kaewthapho เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
82503428269สิริภรณ์ ทองดอนเหมือนSiriporn Tongdonmeaun ไม่ผ่าน
83503428270สุกัญญา ไชยโยSukunya Chaiyo ไม่ผ่าน
84503428271สุทัศน์ ขอนแก่นSutat Konkang ไม่ผ่าน
85503428272สุนทร ภิรมย์เชยSoontorn Piromchoy ไม่ผ่าน
86503428273สุนทรี เอี่ยมหนูSuntree Aiamnu เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
87503428274สุพรรณี แสงตาบันSupannee Sangtaban ไม่ผ่าน
88503428275สุรเดช จิตวิริยานนท์Suradet Jiviriyanon ไม่ผ่าน
89503428276อนงค์ ไชยนัดAnong Chainun ไม่ผ่าน
90503428277อนิรุตติ์ สิริประภาพรรณAnirut Siripapraphan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
91503428278อนุวรรณ สุขเนตรAnuwan Suknate เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
92503428279อภิชาติ ปาเลียะApichat Paliah ไม่ผ่าน
93503428280อรพร นุ่นสังข์Oraporn Nunsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
94503428281อรพรรณ วรรณศิริOrrapan Wannasiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
95503428283อัคคพล หอมชิตAkkpon Homchit ไม่ผ่าน
96503428284อัมพิกา บุตรเพชรOumpika Butpet ไม่ผ่าน
97503428285เขมนุกร สังข์เงินKamnukron Sunggern เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
98503428286เจษฎา รุจยากรกุลJedsada Rujayakornkul ไม่ผ่าน
99503428287เทียนชัย สมรักษ์Theanchai Somrak ไม่ผ่าน
100503428288เบญจมาพร ปลาทองBenjamaporn Plathong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
101503428289เปรมวดี จรดลPremwadee Chorradon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
102503428290เอกลักษณ์ ศรีอินทร์สุทธิ์Aekkaluck Sriinsuth เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
103503428291แสงตะวัน อินทร์มณีSangtawan Inmanee ไม่ผ่าน
104503428292โสภิต เขียวรอดไพรSopit Keawpodpai ไม่ผ่าน
105503428293ไพบูลย์ แก้วปลาดPaiboon Kaewpalad ไม่ผ่าน
106503428294ไพรินทร์ ภูริโรจนหิรัญPairin Phurirojanahiran เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
107503428295ไพโรจน์ ประวิงวงศ์Phairoj Prawingwong ไม่ผ่าน
108503428296ไพโรจน์ พลายละหารPiroj Playlahan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
109503428297ศุภกร เชิดสูงเนินSuphakorn Choetsungnoen ไม่ผ่าน
110503428298แอม ฉิ่งทองคำAmm Chingthongkom ไม่ผ่าน
111503428299อโนชา นาศิลาAnocha Nasila ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)