สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 12.18)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1513236201กิจธิพจน์ ภักดีดินแดนKittipoth Pakdeedindan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2513236202ชาโย เคนานันChayo Kenanan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3513236203ซะรียา รุ่งโรจน์Zareeya Rungroj ไม่ผ่าน
4513236204ดาวรุ่ง งานหมั่นDawnrung Nganmun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5513236205ทิพย์รัตน์ ทับทิมใสTipparat Pabtimsai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6513236206ธวัชชัย โพธิ์โสภาTawatchai Posopa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7513236207ธีรยุทธ สำเนียงTerayut Sumnaeng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8513236208ธเนศร์ คงเดชาชาญTanet Khongdechachan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9513236209นิธิกร พันยุโดดNitikorn Punyudod ไม่ผ่าน
10513236210น้ำผึ้ง อ่อนจิตรNumphung Onjit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11513236211ปสุดา สุนทรลักษณ์Pasuda Soonthonlukse ไม่ผ่าน
12513236212ปัญญา วีรวัฒน์สุนทรPanya Weerawatsunthron เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13513236213ปิยะวดี เที่ยงดาห์Piyavadee Tengda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14513236214พีระพงศ์ จุลขันธ์Peerapong Julakhant ไม่ผ่าน
15513236215รณรงค์ พุ่มพฤกษาRonnarong Pumprueksa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16513236216วัชพล ฐานบัญชาWatsapon Tanbancha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17513236217วารี เผือกโสภาVaree Pueksopa ไม่ผ่าน
18513236218ศิริพร ชมชื่นSiriporn Chomchuen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19513236219สราวุธ สุขเกลอSarawut Sukkler เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20513236220สุพรรณี บุญทิมSupannee Boontim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21513236221สุรฤทธิ์ คงศรีSurarit Kongsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22513236222อนันท์ ภูชื่นสีAnun Poochuensee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23513236223อนิรุจ จ่ากลางAniruj Jakklang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24513236224อนุชา วีรวัฒน์สุนทรAnucha Weerawatsunthon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25513236225อรรถสิทธิ์ จรลีAtthasit Choralee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26513236226เจษฎา มีนิลJassada Meenil ไม่ผ่าน
27513236227เสาวลักษณ์ เหล่าสุวรรณSaowalux Laosuwan ไม่ผ่าน
28513236228กฤษดา ขุนลาวุฒิKitsada Kunlavut ไม่ผ่าน
29513236229ไกรสร บุญราศรีKrison Bunrasre เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30513236230จารุวรรณ ขันติสุขJaruwan Khantisuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31513236231ชัยรัตน์ สงวนพันธุ์Chairat Sangnphon ไม่ผ่าน
32513236232ธนาลักษณ์ บุตรศรีขาวThanalak Butsrikhaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33513236233ธนาศักดิ์ นะวาระ เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34513236234พงศกร สระทองจินPongsagon Satongjin ไม่ผ่าน
35513236235พรพรรณ คงวัตรPornpan Khongwat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36513236237ศิริพร แซ่ซิ้มSiriporn Saesime เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37513236238สายสิทธิ์ บุญวงษ์Sayasit Boonwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38513236239สุนีย์ เลิศสินส่งเสริมSunee Lertsinsongserm เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39513236240อริษรา มะลิขาวArisra Malikaw ไม่ผ่าน
40513236241นราวุฒิ ยะหอมNarawut Yahom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41513236242ชลทิชา การะเกตุChonthicha Karakate เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)