สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 12.26)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1515447101กาญจนา โพระดกKanjana Poradok ไม่ผ่าน
2515447102จุฑามาศ เชื้อนุ่นChutamat Chuenun ไม่ผ่าน
3515447103ชาลิดา หลวงพิทักษ์Chalidar Laungpitak ไม่ผ่าน
4515447104รัดเกล้า ปานันท์Ratklow Panan ไม่ผ่าน
5515447105รัศมี คล้ายทองคำRatsamee Klaithongkham ไม่ผ่าน
6515447106สุมินตรา รัตนจันทร์Sumintra Rattanajun ไม่ผ่าน
7515447107สุริโย ขันทองดีSuriyo Khunthongdee ไม่ผ่าน
8515447108อมรรัตน์ โยธาธิติกุลAmornrat Yothathitikun ไม่ผ่าน
9515447109เนวิกา ใคร่ครวญNavika Kraikruan ไม่ผ่าน
10515447110เพชรศิรินทรา ศรีทาPedsirintra Srita ไม่ผ่าน
11515447111สุรีพร นิลสุวรรณ์Sureepon Nilsuwan ไม่ผ่าน
12515447112จีราภรณ์ บัวคล้ายJeeraporn Buaklay ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)