สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 20.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1593263102กมลวัลย์ บัวศรีKamolwan Bouasri ไม่ผ่าน
2593263103กฤษณา นาคสงวนKritsana Naksanguan ไม่ผ่าน
3593263104ก้องกิดากร เตชนันท์Kongkidakorn Tachanant เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4593263105กัญญาณัฐ เบ๋าอู๋Kanyanut Baoou ไม่ผ่าน
5593263106กาญตนา สระจันทร์Kantana Srajan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6593263107กิตติพันธ์ จิรัญดรKittiphan Jirandon ไม่ผ่าน
7593263108กิติมา มาพรมKitima Maprom ไม่ผ่าน
8593263110เกษมศรี เพชรแสวงKasemsri Petsawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9593263112ภัทรปภา กิตติโชติธนกุลPhatarapapha Kittichotethanakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10593263114ณฐสุข คำเสือNatasuk Kumsuea ไม่ผ่าน
11593263115ติญาพร ปิ่นสว่างTiyaporn Pinsawang ไม่ผ่าน
12593263116ธิดารัตน์ คานประเดิมThidarat Khanpradoem ไม่ผ่าน
13593263120นวพร วงศ์มาลัยNavaporn Wongmalai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14593263121นัชชา ทรัพย์ประสมNatcha Sappasom ไม่ผ่าน
15593263122นันทพร สวัสดีNunthaporn Sawasdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16593263123นิชานาถ ปัญญาใสNichanat Panyasai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17593263124นิลาวัลณ์ คนทดNirawan Kontod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18593263126บวรรัตน์ บุญญะดิษฐ์Borwornrat Boonyadit ไม่ผ่าน
19593263128เบญจพร คลี่ภูษา ไม่ผ่าน
20593263129เบญจวรรณ วงศ์พันธุ์ทองBenchawan Wongpunthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21593263130ประทีป ภูศรีPrateep Poosri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22593263131ปราณีต ทรัพย์เรืองชัยPraneed Sapruengchai ไม่ผ่าน
23593263132ปัญญาพร ประเสริฐถนอมPanyaporn Praserttanom ไม่ผ่าน
24593263134ปาจารีย์ ศิรินาค ไม่ผ่าน
25593263135ผจงจิต เที่ยงดีPhajongjit Tiengdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26593263137พรนิภา กล่ำดอนไพรPornnipa Kumdonpai ไม่ผ่าน
27593263138พรพรรณ จันทร์พูลPornpan Janpoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28593263139พรสุภา คิมโนPornsupa Kimno เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29593263140พีระสิฏฐ์ คีรีนิลPheerasit Kheereenin ไม่ผ่าน
30593263141เพ็ญรดี สิทธิธรรมPhenradee Sittitham เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31593263142แพรวพรรณ ทองพรมPraewpan Thongprom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32593263144ภัทรภร เปรมปรีPhattharaphon Prempree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33593263145มธุรดา สีเฟืองMathurada Seefueang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34593263146มนันพัทธ์ เสียงอ่อนMananpat Siangoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35593263147มยุรีย์ เมืองอินทร์Mayuree Muangin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36593263148รจนา คำสุดแสงRotjana Kamsoodsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37593263151รัชเดช ภูแช่มโชติ ไม่ผ่าน
38593263152รัมภา ชาญธัญกรรมRampa Chanthanyakam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39593263153รุจาภา ทิศาวงศ์Rujapa Tisawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40593263154ลำดวน วรรณโชติLumduan Wannachod ไม่ผ่าน
41593263155วงเดือน จัตวาชนWongduean Jattavachon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42593263156วนิดา คงเพชรWanida Khongphet ไม่ผ่าน
43593263157วรารัตน์ รอดธานีWararat Rodthanee ไม่ผ่าน
44593263158วันณิศา ทองพูลWannisa Thongpool เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45593263159วันดี เย็นจิตรWandee Yenjit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46593263160วันวิสา พานิชลานWanwisa Panichlan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47593263161วิภาวดี มุมแดงWipawadee Mumdang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48593263162วิภาวี ขุนสงครามWipawee Khunsongkhram เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49593263163ศศิเพ็ญ เฟื่องฟูSasipen Fuangfoo ไม่ผ่าน
50593263164สาวิตรี นาคนุชSawitree Naknuch ไม่ผ่าน
51593263165สิริพักตร์ จุ่นบุญSiripak Joonboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52593263166สุทธิศักดิ์ จันทร์จาดSutthisak Chanchad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53593263167สุภาพร สระทองหลิ่มSupaporn Sathonglim ไม่ผ่าน
54593263168สุมารี ประยูรดาราSumaree Prayoondara เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55593263169อนัญญา ม่วงน้อยAnanya Muangnoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56593263170อภิชญา กองสวัสดิ์Apichaya Kongsawat ไม่ผ่าน
57593263171อรทัย แสงสว่างOrathai Sangsawang ไม่ผ่าน
58593263172อลิษา พึ่งบาง ไม่ผ่าน
59593263174อินท์อร ชาวนา ไม่ผ่าน
60593263175อินทิรา ละภักดีIntira Laphukdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
61593263176เอกลักษณ์ ชาวเขาเวียงAekkalak Chaokhaowiang ไม่ผ่าน
62593263178สุทิยาพร เนียมสินSutiyaporn Neamsin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63593263179ธนเดช ลักษณะโต ไม่ผ่าน
64593263180อนัทสรา แซ่ซื้อ ไม่ผ่าน
65593263181นริศรา บุญสมบัติNarissara Boonsombut ไม่ผ่าน
66593263182มาริษา ศรีศิริวัฒน์Marisa Srisiriwat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)