สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 46/58)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1464308501กฤษณะ ดรุณไกรศรKritsana Darunkraisorn ไม่ผ่าน
2464308502กิตติพงษ์ ปิ่นเวหาKittipong Pinveha ไม่ผ่าน
3464308503เกตยา เกตุแก้วKettaya Ketkeaw ไม่ผ่าน
4464308504จรูญ สีสายชลJaroon Seesaichon ไม่ผ่าน
5464308505จัตุรงค์ แสนคำJaturong Sankam ไม่ผ่าน
6464308506จันทร์จิรา วิทิพย์รอดJanjira Withiprot ไม่ผ่าน
7464308507เฉลิมพล ชาวปลายนาChalermphon Chawphaina ไม่ผ่าน
8464308508ชไมพร เกตุมาสChamaipon Katmas ไม่ผ่าน
9464308509ชัยรัตน์ ชัยโชคChairut Chaichok ไม่ผ่าน
10464308510ชาญชัย จำรัสจิตChanchai Jamlusjit ไม่ผ่าน
11464308511ณัฐพร รอดทองNattaporn Rodthong ไม่ผ่าน
12464308512ณัฐพล ปฐมศิริNuttapon Pathomsiri ไม่ผ่าน
13464308513ธนิกานต์ ศิลปคัมภีรภาพThanikan Sinlaphakumpeerapap ไม่ผ่าน
14464308514ธีรพงศ์ วิภากูลTeerapong Wiparkoon ไม่ผ่าน
15464308515นคร จังพานิชNakorn Changpanich ไม่ผ่าน
16464308516นฤพล แซ่แต้Narupon Seatea ไม่ผ่าน
17464308517นันทยา สรณรินทร์Nantaya Sonnarin ไม่ผ่าน
18464308518นารี ทวีวงษ์Naree Taweewong ไม่ผ่าน
19464308519น้ำฝน วงษ์น้อยNamfon Wongnoi ไม่ผ่าน
20464308520นิภาพร เซี่ยงฉินNipaporn Seangchin ไม่ผ่าน
21464308521บงกช จีระวัฒน์Bongkot Geerewat ไม่ผ่าน
22464308522เบญจมาศ สิทธิการBenjam Sitthikar ไม่ผ่าน
23464308523เบญจรัตน์ แขมพิมายBenjarat Kampimay ไม่ผ่าน
24464308524ประสิทธิ์ รสคำหอมPrasit Roskumhom ไม่ผ่าน
25464308525จันทรัสม์ ชัยตระกูลJantrarat Chaitrakul ไม่ผ่าน
26464308526ปิติพงษ์ เจริญใจPitipong Jareonjai ไม่ผ่าน
27464308527เป็นหนึ่ง ดีลี้Penneung Deelee ไม่ผ่าน
28464308528พรพรรณ หมอดีPornphan Mordee ไม่ผ่าน
29464308529พรพิมล หาญกล้าPornpimon Hankla ไม่ผ่าน
30464308530ไพศาล ปากน้ำโพPaisan Paknampho ไม่ผ่าน
31464308531มนตรี ลาภเพิ่มพูลยิ่งMontri Labpermpoonying ไม่ผ่าน
32464308532ยุพารัตน์ คำแก้วYuparat Khamkaew ไม่ผ่าน
33464308533รจนา ท่าฉลาดRochana Thachalad ไม่ผ่าน
34464308534รัชฎา สุขสมบูรณ์Ratchada Suksomboon ไม่ผ่าน
35464308535เรวัติ สุนทรศักดิ์สกุลRewat Soonthornsaksak ไม่ผ่าน
36464308536วธิดา พิมพาWtida Pimpa ไม่ผ่าน
37464308537วันชัย ปิ่นทำนักVanchai Pinthamnak ไม่ผ่าน
38464308538วิภา สร้อยแสงWipa Sroisang ไม่ผ่าน
39464308539สมบัติ สุขศรีSombat Suksri ไม่ผ่าน
40464308540สรศักดิ์ ดีสุขใสSorasak Deesuksai ไม่ผ่าน
41464308541สรัญญา ทองดีSaranya Thongdee ไม่ผ่าน
42464308542สุภาณี ปิ่นเกษรSupanee Pinkesorn ไม่ผ่าน
43464308543สุรเกียรติ สุวรรณาSurakeiad Suwanna ไม่ผ่าน
44464308544สุรีรัตน์ สีสมุทรSurirat Sesamut ไม่ผ่าน
45464308545อัครเชษฐ์ ใจสงเคราะห์Akrashead Jaisongkro ไม่ผ่าน
46464308546เอกชัย บุญญาภิบาลวงศ์Eakchai Boonyapibalwong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)