สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 47/447/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474447101กัญญาพร ปราชญ์กุลปกรณ์Kanyaporn Pradkunpakorn ไม่ผ่าน
2474447102กัณชลี บางจั่นKanchale Bangjan ไม่ผ่าน
3474447103กาญจนา พิมพขันธ์Kanchana Pimpakhan ไม่ผ่าน
4474447104กาญจนา ศรีอินทร์จันทร์Kanchana Seeinchun ไม่ผ่าน
5474447105กาญนภา อินทร์เกตุKannapa Inket ไม่ผ่าน
6474447106กีรติ กรุตประพันธุ์Keerati Kputprapan ไม่ผ่าน
7474447107ขนิษฐา เพ็งสำราญKhanitta Pangsomrun ไม่ผ่าน
8474447108จันทรา แซ่ลิ้มJantra Saelim ไม่ผ่าน
9474447109จิรนนท์ สีพรายJiranan Separy ไม่ผ่าน
10474447110จิรวรรณ ถิรนันท์ชัยJirawan Tirananchai ไม่ผ่าน
11474447111ชลธิชา เดชธนะโชคChonthicha Datetanachonk ไม่ผ่าน
12474447112ช่อผกา มั่งสุพรรณ์Chorpaka Mangsupun ไม่ผ่าน
13474447113ชัยณรงค์ มเหศศิริChainarong Mahedsili ไม่ผ่าน
14474447114ชุติมา จ้อยทองมูลChutima Joytongmoon ไม่ผ่าน
15474447115ณภัทร กันทัดNapat Kantad ไม่ผ่าน
16474447116ธงชัย ทิมแก้วThongchai Timkaw ไม่ผ่าน
17474447117ธนพล อาจณรงค์ฤทธิ์Thanaphon Artnarongrit ไม่ผ่าน
18474447118ธนวันต์ สอนกิ่มTanawun Sonkim ไม่ผ่าน
19474447119นวรัตน์ ตุ้มเปาะNawarat Tumphour ไม่ผ่าน
20474447120น้ำค้าง ผาพุมมาNamkang Pupumma ไม่ผ่าน
21474447121น้ำอ้อย ธรรมศรNamoy Tammson ไม่ผ่าน
22474447122นิรมล พริ้มพรายNiramon Primprai ไม่ผ่าน
23474447123เนตรนภา เจิมสุวรรณNetrnapa Jermsuwan ไม่ผ่าน
24474447124บุษยา ผิวทองBusaya Peiwtong ไม่ผ่าน
25474447125อภิสรา บัวสมบูรณ์Pardtana Buasomboon ไม่ผ่าน
26474447126ปริญญา เลาหบุตรParinya Lauhabut ไม่ผ่าน
27474447127ปวีณา เทศเรียนPaweena Thedrian ไม่ผ่าน
28474447128ปัญจพร รุ่งปลาทองPanjaporn Rongplatong ไม่ผ่าน
29474447129มรกต ชื่นกลิ่นธูปMorakot Chuenklinthoop ไม่ผ่าน
30474447130มัทนี ใจซื่อMutthanee Jisue ไม่ผ่าน
31474447131รัตติการ ม่วงฉ่ำRattikarn Muangcham ไม่ผ่าน
32474447132รัตติยา ชั่งกุลRattiya Changkun ไม่ผ่าน
33474447133ราตรี ทองโชติRatree Tongchot ไม่ผ่าน
34474447134อติเทพ ฐิติฐาปนRojpong Tititapana ไม่ผ่าน
35474447135ฤดี อ่อนพันธุ์Rudee Onpan ไม่ผ่าน
36474447136วรรณวิมล ศรีชมชื่นWanwimol Srichomchucn ไม่ผ่าน
37474447137วรัญญา หนูบ้านเกาะWarunya Noobankor ไม่ผ่าน
38474447138วราพร คล้ายพลอยWarapron Kailploy ไม่ผ่าน
39474447139วาสนา กล้าหาญWasana Klahan ไม่ผ่าน
40474447140วิรดี ห้วยหงษ์ทองVirdee Huaihongtong ไม่ผ่าน
41474447141วิไลพร ปทุมสูตรWilaiporn Patoomsoot ไม่ผ่าน
42474447142ศิริพรรณ สระทองโอ่งSiriphan Srataungoong ไม่ผ่าน
43474447143ศิริวรรณ โพธิ์ทองSiriwan Phothong ไม่ผ่าน
44474447144ศุภลักษณ์ สัตยวาทีSupaluk Sattayawatee ไม่ผ่าน
45474447145สุคนธ์ ไผ่ตาแก้วSukon Phaitakaew ไม่ผ่าน
46474447146สุนันทา ตันโตSunanta Tunto ไม่ผ่าน
47474447147สุนิสา พิพัฒกุลSunisa Pipatkool ไม่ผ่าน
48474447148สุพัตรา ศรีดำดีSpttar Svedmdee ไม่ผ่าน
49474447149สุภาพร แหลมคมMissupaporn Laemkom ไม่ผ่าน
50474447150ตรัยภพ กิตติมั่นคงTripopp Kittimankong ไม่ผ่าน
51474447151สุวรรณา เข็นขื่อSuwanna Khenkhua ไม่ผ่าน
52474447152ณัฐธัญ ศักดาพิสุทธิ์Natthun Sakdapisut ไม่ผ่าน
53474447153อมรรัตน์ แตงจุ้ยAmornrut Tangjuy ไม่ผ่าน
54474447154อาทิตยา ใจพันธ์Atitaya Jipun ไม่ผ่าน
55474447155อุดม ศรีบุญเพ็งUdom Sriboonpeng ไม่ผ่าน
56474447156ธนา กลั่นสะเดาThana Klansadao ไม่ผ่าน
57474447157อุทัย อ่อนน้อมUthai Onnom ไม่ผ่าน
58474447158เอกชัย ประมวลสุขEkkachai Pramounsook ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)