สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 49/31)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494305201คฑาวุธ จันทเลิศKatawoot Jantalert ไม่ผ่าน
2494305202คมสัน ญาติบรรทุงKhomsan Yatbanthung ไม่ผ่าน
3494305203จักรกฤษณ์ ทักษิณJakkid Taksin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4494305204เจษฎา นักใจธรรมJesdsada Nakjaitam ไม่ผ่าน
5494305205ชัชชัย ปิ่นสินชัยChadchai Pinsinchai ไม่ผ่าน
6494305206ชัชเวช จินตนารักถิ่นChatchawat Jintanaraktin ไม่ผ่าน
7494305207ชัยณรงค์ โพธิ์ทองนาคChainarong Phothongnak ไม่ผ่าน
8494305208ชาญณรงค์ ตรีอำนรรคCharnnarong Treeamnak ไม่ผ่าน
9494305209เชิดศักดิ์ ปิ่นแก้วChidsak Pinkay ไม่ผ่าน
10494305210ฐิติวัสส์ แก้วเกิดThitiwat Keawkerd ไม่ผ่าน
11494305211ดารารัตน์ พรหมทัตย์Dararat Phomathat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12494305212ทนงศักดิ์ นกทองTanangsak Nokthong ไม่ผ่าน
13494305213ทัศพงษ์ รักมิตรTadpong Lukmid ไม่ผ่าน
14494305214ธนาพร ธรรมเจริญTanaporn Thamjaroen ไม่ผ่าน
15494305215นคร อินทรพฤกษ์Nakhon Intarpul ไม่ผ่าน
16494305216นาถยา สุวรรณท้าวNattaya Suwantoa ไม่ผ่าน
17494305217นิพนธ์ ทิพย์ศิริNiphon Tipsiri ไม่ผ่าน
18494305218ปฐมพงศ์ ใจเที่ยงPatompong Jaiteang ไม่ผ่าน
19494305219ปิยนัฐ ตันมันทองPiyanat Tunmuntong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20494305220ปิยะรัตน์ สว่างศรีPiyarat Sawangsri ไม่ผ่าน
21494305221พัชรินทร์ โพธิ์ไพจิตรPutsrin Puipijid ไม่ผ่าน
22494305222พิชัย ทาโสPichai Taso ไม่ผ่าน
23494305223ภัทรพงษ์ เตี๊ยะตาช้างPattarapong Teatachang ไม่ผ่าน
24494305224มนตรี บู่สามสายMontri Boosamsay ไม่ผ่าน
25494305225มนัสนันท์ คัมภีร์วโรดมManassanan Khumphivarodom ไม่ผ่าน
26494305226มาโนช บุญคุ้มManooch Bukum ไม่ผ่าน
27494305227ยุทธพล ฉิมวัยYuttapon Chimwai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28494305228ยุภา สายค้ำYupa Saykam ไม่ผ่าน
29494305229รณชัย ฤทธิ์เดชRonnachai Rithidai ไม่ผ่าน
30494305230รัชฎาพร เต็งพันธ์Ratchadaphorn Tengphon ไม่ผ่าน
31494305231วงศกร ใจซื่อสมบูรณ์Wongsakong Jaisuesomboon ไม่ผ่าน
32494305232วทัญญู เอี่ยมประสพชัยVutunyon Aiempapuchai ไม่ผ่าน
33494305233วรรณวิภา นาคจินวงษ์Wanvipa Nakjinvong ไม่ผ่าน
34494305234ศราวุธ อ่อนประชาSarawut Vvnpracha ไม่ผ่าน
35494305235ศรีวิภา รอดโพธิ์ทองSriwipa Rodpothong ไม่ผ่าน
36494305236ศิรินันท์ สีเอี่ยมSirinan Seeiam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37494305237ศิริโสภา อ้นทองSirisopa Aonthong ไม่ผ่าน
38494305238สัณหภาส ปานณรงค์Sunhapar Pannarong ไม่ผ่าน
39494305239สัทพงศ์ ตุมภักดีSuntapong Tumpugdee ไม่ผ่าน
40494305240สาธิต ชูราศรีSatit Choorasri ไม่ผ่าน
41494305241สุกัญญา อุไรรักษ์Sukanya Urairuk ไม่ผ่าน
42494305242สุภาพร จันทร์พ่วงSupaporn Chanpueng ไม่ผ่าน
43494305243สุรชัย สร้อยคำSuehai Soycom ไม่ผ่าน
44494305244สุรศักดิ์ เอี่ยมสอาดSurasak Aeamsaarb ไม่ผ่าน
45494305245แสนนก ทองเงินSannok Thongthong ไม่ผ่าน
46494305246อนุชิต เอกวิธาพงษ์Anuchit Akewithapong ไม่ผ่าน
47494305247อนุพันธ์ พานิชสวัสดิ์Anupan Panichsawat ไม่ผ่าน
48494305248อัศวิน นวลรัตน์Asawin Noulrut ไม่ผ่าน
49494305249อานนท์ ป่องเป็นArnon Pengpen ไม่ผ่าน
50494305250นุกูล รอดราคาNukoon Rodraka เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51494305251กรณิการ์ นิลนวลKonnika Nilnuar เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52494305252วาสินีย์ หลวงราชWasinee Luangrach ไม่ผ่าน
53494305253เสาวลักษณ์ รอดเริงรื่นSaowaluk Rodrungruen ไม่ผ่าน
54494305254รัชนี สุขดิบRathanee Sisdid ไม่ผ่าน
55494305255อนุสรณ์ มีแก้วAnusorn Meeklew ไม่ผ่าน
56494305256ปาริชาติ หนูมาน้อยParichat Hnumanoy ไม่ผ่าน
57494305257ไพลิน อินทร์จินดาPailin Injinda ไม่ผ่าน
58494305258ธรรมวิทย์ แสงอัมพรไชยThamawit Sangampornchai ไม่ผ่าน
59494305259ศศิพงษ์ สาลีวัสศอาภรณ์Sasepong Sareevasarpon ไม่ผ่าน
60494305260นิมลรัตน์ ยังสบายNimonrat Youngsabai ไม่ผ่าน
61494305261ธิติมา อ่อนน้อยThitima Onnoy ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)