สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 50/57)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1504237201กันตนา ชำนาญKantana Chumnan ไม่ผ่าน
2504237202ขนิษฐา ณ ภูเก็ตKanitta Naphuket ไม่ผ่าน
3504237203คณัสนันท์ ประเทืองผลKanutsanan Pratoengphol ไม่ผ่าน
4504237205จิรเมธ อร่ามวงศ์สุมทรChiramat Aramvongsamut ไม่ผ่าน
5504237206ชัยพร สัมมเสถียรChaiyaporn Sammasathan ไม่ผ่าน
6504237207ชุติมา ซ้อนเพชรChutima Sonpaech ไม่ผ่าน
7504237208ณัฐพงศ์ มลคล้ำNatthaphong Monkhlam ไม่ผ่าน
8504237209ธงชัย อรุณเลิกThongchai Arunlerk ไม่ผ่าน
9504237210ธัญลักษณ์ เจียวสามเนตร์Tunyaluk Jiewsamnet ไม่ผ่าน
10504237211ธีรพันธ์ มีใหญ่ ไม่ผ่าน
11504237212ธีราโชติ บุตรีTheerachoat Bottri ไม่ผ่าน
12504237213นัฐพล ภู่ศรีพงษ์Nuttapol Poosripong ไม่ผ่าน
13504237214นิตยา วงศ์อินทร์Nitiaya Wongin ไม่ผ่าน
14504237216ปรัศนี บุญศรีสอาดPratsanee Bunsisaard ไม่ผ่าน
15504237217พงศกร ภู่สมบูรณ์Phongsakorn Poosomboon ไม่ผ่าน
16504237218พรพิมล เเถวนามPonpimon Thewnam ไม่ผ่าน
17504237219พรรษชล วีรภัทรพันธุกรPatchol Wiraphatphanthukon ไม่ผ่าน
18504237221มณีนุช ศรีดีManeenut Sridee ไม่ผ่าน
19504237222ยศศักดิ์ อุ่นไทยแท้Yotsak Unthaitae ไม่ผ่าน
20504237223รัชนู เกิดเทวาRatchanu Koedtewa ไม่ผ่าน
21504237224รัฐพล ผาดสีเสนRatthaphon Phatsisen ไม่ผ่าน
22504237225วันเพ็ญ ขำคงWanpen Kamkong ไม่ผ่าน
23504237226วัลลี คำหนาWanlle Kamhna ไม่ผ่าน
24504237227วิลัยรัตน์ เปลาเรWilairut Ploary ไม่ผ่าน
25504237228วีรวัฒน์ วิลาเลิศWerawat Wilaleat ไม่ผ่าน
26504237231ศุภลักษณ์ สุวรรณนทีSupaluck Suwannatee ไม่ผ่าน
27504237232สมถวิล ปิ่นกระจันSomthavin Pingarjan ไม่ผ่าน
28504237233สะไบแพร ดอกพรมSabaiprae Dokprom ไม่ผ่าน
29504237234สาวิตรี ตุ๊สังข์Sawitree Tusang ไม่ผ่าน
30504237235สิทธิศักดิ์ จานแก้วSittisak Tankaew ไม่ผ่าน
31504237237สุทธิพงษ์ คุ้มพงษ์พันธ์Suthjphong Kumphongphan ไม่ผ่าน
32504237238อนุสรา มาตะราชAnootsarat Matarat ไม่ผ่าน
33504237239อริสรา นาคสุขArisara Naksuk ไม่ผ่าน
34504237240อิทธิพงศ์ อรัญญไพโรจน์Ittipong Arunyapairod ไม่ผ่าน
35504237241เกษม ศิริสวัสดิ์Kasem Sirisawat ไม่ผ่าน
36504237242เพชรรัตน์ พัดเทวีPeacharat Pattawee ไม่ผ่าน
37504237243เอกราช งามพริ้ง ไม่ผ่าน
38504237244แสงระวี พุมมาSangravee Pumma ไม่ผ่าน
39504237245โกวิท เหลืองชัยพรKowit Luengchaiyaporn ไม่ผ่าน
40504237246ศุภโชค เภรินทวงศ์Supachok Parintawong ไม่ผ่าน
41504237247นัฐพงษ์ ศรีวิลัยNattapong Sriwilay ไม่ผ่าน
42504237248ภิชญาฎา ห่วงทองหลางPichayd Hongtonglang ไม่ผ่าน
43504237249ศศิมา มณฑาสุวรรณSasima Monthasuwan ไม่ผ่าน
44504237250ไกรวัล ขวัญอ่อนKraiwan Kwanon ไม่ผ่าน
45504237251จรูญศิลป์ มีวัฒนสมJaroonsil Meewatanasom ไม่ผ่าน
46504237252ณัฐวุฒิ จะนุรัตน์Nathawut Janurat ไม่ผ่าน
47504237253ทศพร สรรสร้างเจริญTotsaporn Sansanacharoen ไม่ผ่าน
48504237254สราวุธ ฮวดหนองโพธิ์Sarawut Haudnongpro ไม่ผ่าน
49504237255เอกบดินทร์ เหมือนจินดาEkbordin Maunjinda ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)