สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 51/31)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1514701101กาญจนา วงศ์เณรKanchana Wongnen ไม่ผ่าน
2514701102กาญจนา แก้วสวาสดิ์Kanjana Kaewsawas เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3514701103กานดา อารมย์Kanda Arom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4514701104กำพล ภิรมย์เพรียวKampon Pirompure สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5514701105กิริยา ทรัพย์สวนแตงKiriya Subsuantang ไม่ผ่าน
6514701106ขวัญฤดี ศรบางKhawruedee Sornbang ไม่ผ่าน
7514701107จตุรงค์ ศรีเกษมJaturong Srikasem สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8514701108จิตติคุณ แซ่ตั้งJittikhun Saetung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9514701109จิรวัฒน์ วิหกChirawat Wihok ไม่ผ่าน
10514701110จิราวรรณ จันกิมฮะJirawan Chankimha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11514701111จุฑามาศ พรานเจริญJutamas Prancharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12514701112ชาคริต แก้วพันเดิมChacris Keawphandeam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13514701113ฐิติยา ถิระวันธุ์Titiya Dtirawan ไม่ผ่าน
14514701114ณัฐสุดา วิทยาคมNatsuda Witthayakhom ไม่ผ่าน
15514701115ดวงพร งามถิ่นDuangporn Ngam ไม่ผ่าน
16514701116ดวงพร นาคชำนาญ ไม่ผ่าน
17514701117ดวงฤทัย วรพินท์Duanghathai Worapin ไม่ผ่าน
18514701118ทศพล ดุษรักษ์ษาTodsapol Dudsaruksa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19514701119ธนาภรณ์ ดุลยวัฒนาTanaporn Dulyawatana ไม่ผ่าน
20514701120ธวัชชัย พันธ์เพ็ชรTawatchai Panpech ไม่ผ่าน
21514701121ธเนศ สนทองThanes Sonthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22514701122นรินทร์ บัวเปียNarin Buapia เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23514701123นิตยา จานแก้วNitaya Jankaw ไม่ผ่าน
24514701124นุชศริน บุญเรืองNucharin Boonruang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25514701125ปราณี แถมสวัสดิ์Pranee Thamsawat ไม่ผ่าน
26514701126พรทิพย์ ไชยเภรีPornthip Chaiyaperi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27514701127พรพิสุทธิ์ ยิ้มน้อยPornpisut Yimnoi ไม่ผ่าน
28514701128พันธ์ทิพย์ ทองคำPantip Thongkom ไม่ผ่าน
29514701129พิเชษฐ์ ปานทองPichet Panthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30514701130ยศกฤต โพธิ์ศรีดาYossagred Posrida เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31514701131รนางค์ ภู่แจ่มRanang Pujam ไม่ผ่าน
32514701132รัฐศนี วัฒนชัยเขตRutsanee Watanachaikaet ไม่ผ่าน
33514701133รุ่งฉัตร รอดเจริญRongchat Rodcharoen ไม่ผ่าน
34514701134รุ่งนภา วงษ์ศรีRungnapa Wongsri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35514701135รุ่งรัตน์ บุณยเลขาRongrat Boonyalekha ไม่ผ่าน
36514701136วชิรพันธ์ แต้มรุ่งเรืองWachairapan Tuemrungreung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37514701137ณิชนันทน์ เรืองตระกูลNichanan Ruangtrakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38514701138วสันต์ จันทร์ชาวนาWasan Chanchawna สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39514701139วิกานดา ไชยโสตรWikanda Chaiyasoat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40514701140ศศิธร นพรัตน์Sasitorn Nopparat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41514701141ศิริภา กาญจนะวสิตSiripa Kanjanavasit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42514701142สิริพร ออกสื่อSiriporn Ooksoe เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43514701143สิริพร โปยกักSiriporn Poykak ไม่ผ่าน
44514701144สิริรัตน์ สายแก้วSirirat Saykaw สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45514701145สิริวรรณ รอดทุกข์Siriwan Rodtook สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46514701146สุกัญญา สอนใจSukanya Sonjai ไม่ผ่าน
47514701147สุณีย์ บังแสงSunee Bungsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48514701148สุทธินันท์ สายสุดSuttinan Saisut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49514701149สุทธินี เลี่ยนเพชรSuttinee Lienpech เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50514701150สุธิภา คีมนารักษ์Sutipa Keemnaruk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51514701151สุพัตรา บุญจันทร์Suphattra Boonchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52514701152สุมิตตา จินดามาศSumitta Jindamas สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53514701153สุเมธ จงประเสริฐSumet Jongprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54514701154อดิพงษ์ ดวงปิ่นคำAdipong Daungpinkhom ไม่ผ่าน
55514701155อภิญญา สุริยันต์Apinya Suriyan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56514701156อลิสา แสงรัตนะกุลAlisa Sangttanakul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57514701157อัมพา แก้วบัวขาวAmpha Kaewbuakhao สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
58514701158เจนจิรา ใจกล้าJanjira Jaikla ไม่ผ่าน
59514701159เพลินทิพย์ ศรีเฟืองPhoentip Srifang ไม่ผ่าน
60514701160เอกชัย หนูเลิศEkachai Nulleas เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
61514701161เอมอร อินทร์โพธิ์Emon Inpho สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
62514701162โสรญา ดาปาน สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
63514701163นิศารัตน์ รักนาม ไม่ผ่าน
64514701164จีรวรรณ ช้างฉาวJerawan Changchow เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)