สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 51/65)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1514327201CHEN ZHIJUANChen Zhijuan ไม่ผ่าน
2514327202FU HONG MIANFu Hongmian ไม่ผ่าน
3514327203HUANG JIQINGHuang Jiqing ไม่ผ่าน
4514327204HUANG LANHuang Lan ไม่ผ่าน
5514327205LI KE KELi Keke ไม่ผ่าน
6514327206PAN HONGPan Hong ไม่ผ่าน
7514327207WU CHUNYAN Wu Chunyan ไม่ผ่าน
8514327208YAO SHIYUE Yao Shiyue ไม่ผ่าน
9514327209ZHONG JIANANZhong Jianan ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)