สาขาวิชาศิลปกรรม(ดิจิทัลอาร์ต) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 52/32)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1524309101กนกพร จั่นหนูKanokporn Jannu เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2524309102กรรณิการ์ ผ่องศรีKannika Phongsri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3524309103กสิณา เผ่าเหลืองทองKasina Phaoluengthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4524309104กัมพร ตรีสุวรรณGamporn Treesuwan ไม่ผ่าน
5524309105ขจรศักดิ์ อมศิริKajoansak Aumsiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6524309106จามร เกิดมีJamorn Koedmee ไม่ผ่าน
7524309107จิรวัฒน์ แย้มชื่นChirawat Yaemchuen ไม่ผ่าน
8524309108จิรายุทธ ศรีจารุพฤกษ์Jirayut Srijarupreuk ไม่ผ่าน
9524309109ชนม์นิภา ภูศรีChonnipa Poosri ไม่ผ่าน
10524309110ชนะศักดิ์ ฉิมมณีChanasak Chimmanee ไม่ผ่าน
11524309111ชัยณรงค์ วุฒิรัตนธาดาChainarong Wuttirattada ไม่ผ่าน
12524309112ญานิน กัลยาพิเชฏฐ์Yanin Kanlayaphichet สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13524309113ณัฐกฤตา ประจำเมืองNatkitta Prajammuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14524309114ณัฐวุฒิ บุตรดีNattawut Buddee ไม่ผ่าน
15524309115ณัฐสิทธิ์ เบาะเปลี่ยนNatthasit Borplian ไม่ผ่าน
16524309116ธนชัย ใจดีTanachai Jaidee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17524309117ธนวัฒน์ ไทรกระจ่างTanawat Saikajang ไม่ผ่าน
18524309118ธิตติมา ลิขิตThittima Likhit ไม่ผ่าน
19524309119นคร ผลอุดมWakhon Poludom ไม่ผ่าน
20524309120นทสรวง แสนคำNottasaung Sanecome สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21524309121นพพร ทับทิมNopporn Tuptim ไม่ผ่าน
22524309123บุญชัย เสาวคนธ์Boonchai Saowakon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23524309124บุญญฤทธิ์ พานแก้วBoonyarit Pankew ไม่ผ่าน
24524309125ปฏิภาณ ลิ้มสกุลPatipan Limsakul ไม่ผ่าน
25524309126ปวีณา ทองเชื้อPaweena Tongchua ไม่ผ่าน
26524309127พงศ์ภราดร ท่าดีสมPongpraradorn Tadeesom ไม่ผ่าน
27524309128พิพัฒน์ สามงามอินทร์Pipat Samugamin ไม่ผ่าน
28524309129ภาณุพงษ์ เข็มขาวPhanuphong Khemkhaw ไม่ผ่าน
29524309130ยงยุทธ ยี่ประชาYongyuth Yeepracha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30524309131รชา พุฒพันธ์Racha Putpan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31524309132รุจิราพร สารแดง ไม่ผ่าน
32524309133ลลิตา อภิโชคมงคลกุลLalita Aphichookmongnonkun ไม่ผ่าน
33524309134วรรณวิสา กาญจนพงษ์ศักดิ์Wanwisa Kanjanaphongsak ไม่ผ่าน
34524309135วารุณี รอดเดชาWarunee Roddacha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35524309136วุฒิไกร มูสิแก้วWuttikai Musikeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36524309137ศรณรงค์ อารมย์เฉื่อยSornarong Aromchuay ไม่ผ่าน
37524309138ศิริพร เจียวสามเนตร์Siriporn Jeawsamnet ไม่ผ่าน
38524309139ศุภวัฒน์ ปักกาโตSuppawat Pakkato ไม่ผ่าน
39524309140ศุภวิทย์ พันธรักษ์Supawit Pantarak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40524309141สมชาย เอี่ยมจิตรSomchai Aemjit ไม่ผ่าน
41524309142สิริฉัตร ฐานวรานุรักษ์Sirichat Thanwaranuruk ไม่ผ่าน
42524309143สุธีกานต์ ภูมิราSuteekan Pumira สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43524309145หทัยเพชร ศิริแสHataiphet Sirirae ไม่ผ่าน
44524309146อกนิษฐ์ วงศ์วิชาติAkanit Wongvichat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45524309147อชิรญา พินสว่างAchiraya Pinsawang ไม่ผ่าน
46524309148อนงค์ ชัยคงดีAnong Chaikongdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47524309149อภินันท์ นันท์ดีApinan Nande ไม่ผ่าน
48524309150อานนธวัช ราชหนูAnontawat Rachhnu สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49524309151อารีรัตน์ สูญสิ้นภัยAreerat Soonsinpai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50524309152อิทธิพล เฮงผลIttnipon Hengphon ไม่ผ่าน
51524309153อิศรา โยธินไทยItsara Yothinthai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52524309154อิสระพงษ์ เกียรตินฤยุทธIsarapong Kiattinaruyut ไม่ผ่าน
53524309155อุไรรัตน์ คงพากเพียรUrairat Kongpakpian ไม่ผ่าน
54524309156เจษฎาภรณ์ ไชยชาดาJadsadaporn Chaichada ไม่ผ่าน
55524309157โสภิณ เกตุพราหมณ์Sopin Ketpram สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
56524309158โอภาส เย็นใจOphat Yenjai ไม่ผ่าน
57524309159วรุตม์รัตน์ เจนเก็จวิโรจน์Warutrat Janketwirot ไม่ผ่าน
58524309160พิชญะ ปุยงามPichaya Puyngam ไม่ผ่าน
59524309161พงศกร วิไลนุชPongsakorn Wilainuch ไม่ผ่าน
60524309162ชัชพิสิฐ ผิวงามChatpisit Phiongam ไม่ผ่าน
61524309163สุรชัย เปาทุยSurachai Paotuy ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)