สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 53/91)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1531307201CHEN JINGYUChen Jingyu ไม่ผ่าน
2531307202FU LIHUAFu Lihua ไม่ผ่าน
3531307203GAN JIYOUGan Jiyou ไม่ผ่าน
4531307204GAO XIANGGao Xiang ไม่ผ่าน
5531307205HU YUXIHu Yuxi ไม่ผ่าน
6531307206HUANG MINGYANHuang Mingyan ไม่ผ่าน
7531307207JIANG LIJUANJiang Lijuan ไม่ผ่าน
8531307208LIAO ANSHUNLiao Anshun ไม่ผ่าน
9531307209LIN ZHIHAOLin Zhihao ไม่ผ่าน
10531307210LOU WANGLou Wang ไม่ผ่าน
11531307211LU YINGLILu Yingli ไม่ผ่าน
12531307212LU YIJUNLu Yijun ไม่ผ่าน
13531307213QI WENYUANQi Wenyuan ไม่ผ่าน
14531307214SU CHUNSu Chun ไม่ผ่าน
15531307215SU SHIQUANSu Shiquan ไม่ผ่าน
16531307216WEI NINAWei Nina ไม่ผ่าน
17531307217WEN TINGWen Ting ไม่ผ่าน
18531307218YAO LIANGYUNYao Liangyun ไม่ผ่าน
19531307219ZENG SHIHUIZeng Shihui ไม่ผ่าน
20531307220ZHANG BINGLANZhang Binglan ไม่ผ่าน
21531307221ZHU LEIZhu Lei ไม่ผ่าน
22531307222DENG WENQINGDeng Wenqing ไม่ผ่าน
23531307223LIANG YINGLiang Ying ไม่ผ่าน
24531307224LONG FENGPINGLong Fengping ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)