สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 54/53)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1544304101กฤษณะ ปืนฮวน ไม่ผ่าน
2544304102กษิดิ์เดช บุศรา ไม่ผ่าน
3544304103กิตติพันธ์ ธงไชยKuttiphan Tongchai ไม่ผ่าน
4544304104กิตติภัต ผูกพานิชKittipat Pukpanich สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5544304105กิตติศักดิ์ กิตติสุขตระกูลKittisak Kittisutrakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6544304106กิตติศักดิ์ เสนานันท์ ไม่ผ่าน
7544304107กุสุมา เกิดโภคาKusuma Koedpokha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8544304108ขวัญฤดี เอื้ออนันต์รัฐกิจKwanruadee Auananratakit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9544304109คมสัน กงตาลKhomsan Kongtan ไม่ผ่าน
10544304110จตุรนต์ ดังชัยภูมิJaturon Dangchaiyaphum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11544304111จักรพรรณ มีใจดี ไม่ผ่าน
12544304112ชัยศิริ น้อยเกิด ไม่ผ่าน
13544304113ชินวัฒน์ ศรีสุวรรณ ไม่ผ่าน
14544304114ชลธี ทองแคล้วChonlatee Thongklaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15544304115ณรงค์เดช เห็นประเสริฐ เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16544304116ณัฐชัย กำมณี ไม่ผ่าน
17544304117ณัฐพงษ์ คำเอกNattapong Khamek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18544304118ณัฐพล สินพูลNatthapon Sinpoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19544304119ทวีโชค เรืองรื่น ไม่ผ่าน
20544304120ทวีทรัพย์ ปลี้มมีชัยThaweesup Phummeechai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21544304121ธนกร ศิริกุลวิวัฒน์ ไม่ผ่าน
22544304122ธนโชติ อ้นนาThanachot Onna ไม่ผ่าน
23544304123ธนพล อินพรม ไม่ผ่าน
24544304124ธนาคาร อินทรีย์Thanakhan Insee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25544304125ธรรมรัฐ ไชโย ไม่ผ่าน
26544304127ธีระพล แสนหาญ ไม่ผ่าน
27544304128นพดล การะเวกNoppadon Karawek สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28544304129นราพงษ์ จิ๋วพันธ์Naraphong Jiwpan ไม่ผ่าน
29544304130นเรศร์ เอี่ยมสำอางค์ ไม่ผ่าน
30544304131นำพล ตู้เจริญNumpon Toojalern เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31544304132นำพล โอ๊ยนาสวน ไม่ผ่าน
32544304133นิพนธ์ ศรีคำNipon Srikum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33544304134บงกช อ้นปรางค์Bongkoj Aonprang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34544304136ปัทมา ชนะนา ไม่ผ่าน
35544304137ปิยะณัฐ เอี่ยมโสภณ ไม่ผ่าน
36544304138พรเทพ น้ำใจดีPornthep Namjaidee ไม่ผ่าน
37544304139พัชรวัฒน์ เลียวรัตนกรPatcharawat Liewrattanakron ไม่ผ่าน
38544304140พิชญา เจริญชัย ไม่ผ่าน
39544304141พิพัฒน์ชัย นิลเขตร์Piputchai Nilket ไม่ผ่าน
40544304142พิราวรรณ จรดลPirawan Joradol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41544304143พิศุทธิ์ ม่วงจีนPhisut Muangjeen ไม่ผ่าน
42544304144ภากรณ์ ใจผ่องใส ไม่ผ่าน
43544304145ภาณุ เผ่าพันธ์แปลกPanu Phopunplak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44544304146รณกร วงษ์กล่อมRonnakron Wongklom ไม่ผ่าน
45544304148วณิชชา อ้นคงWanichcha Aunkong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46544304149วรรณวิศา วิชัยสงค์ ไม่ผ่าน
47544304150วรรณศิริ พุทธโกศาWannasiri Phuttakosa ไม่ผ่าน
48544304151วรานนท์ เกิดฤทธิ์ ไม่ผ่าน
49544304152วัชรพงษ์ ใจแจ้งWatcharapong Jaijang ไม่ผ่าน
50544304153วันเฉลิม พิมพวัฒน์Wanchalearm Pimpawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51544304154วัยวัฒน์ คู่กระสังข์ ไม่ผ่าน
52544304155วิชชุ สุภาพเสรีพงศ์ ไม่ผ่าน
53544304156วิริทธิพล จิราธนาเกียรติVirittipol Jiratanakeat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54544304157วุฒิกร จิตรลดาพงศ์Wuttikorn Chitladapong ไม่ผ่าน
55544304158สารสิทธิ์ ศักดาคารSarasit Sakdakarn ไม่ผ่าน
56544304159สิตานัน พลายละหาร ไม่ผ่าน
57544304160สุเมธ รุ่งแจ้งSumat Rungjang ไม่ผ่าน
58544304161โสภณ ปทุมสูติ ไม่ผ่าน
59544304162อนุชา ทองคำ ไม่ผ่าน
60544304163อนุชา เท่าเทียม ไม่ผ่าน
61544304164อนุพงษ์ เกตุคง ไม่ผ่าน
62544304165อนุสร ผู้มีทรัพย์ ไม่ผ่าน
63544304166อภิสิทธิ์ ดิสคุ้ม ไม่ผ่าน
64544304167อรรถพล สุวัฒน์Attapon Suwat ไม่ผ่าน
65544304168อรวรรณ ทรฤทธิ์Orawan Torarit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
66544304169อัฐพล รพีเลิศรังสิมันต์Athapol Rapeelerdrungsimun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67544304170อาณัฐ นฤมิตAnut Naruemit ไม่ผ่าน
68544304171อิสเรศ นาควงษ์วาลย์Itsared Nakwongwaln เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69544304172อุกกฤษณ์ ลีสุขสามAugit Leesoksam ไม่ผ่าน
70544304173อุกฤษ กลิ่นโฉม ไม่ผ่าน
71544304174อุเทน นุชเครือ ไม่ผ่าน
72544304175ไพรัชช์ บริบูรณ์มีPairach Borriboonmee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
73544304176ณัฎฐา ภัทราภิวัฒน์ เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
74544304177นพดล สุขใสNopphadon Suksai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
75544304178พรพิสิทธิ์ แสงทองดีPronpisit Sangthongdee ไม่ผ่าน
76544304179พัชรี บริบูรณ์มีPatcharee Borriboonmee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
77544304180ณัฐพงษ์ โพธิ์ทองNattpong Potong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)