สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 55/106)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1551307101BAI JIA YANBai Jiayan ไม่ผ่าน
2551307102CHEN SHI YANChen Shiyan ไม่ผ่าน
3551307103CHEN XUE YUANChen Xueyuan ไม่ผ่าน
4551307104CHEN YAN QINGChen Yanqing ไม่ผ่าน
5551307105DUAN ZHENG MEIDuan Zhengmei ไม่ผ่าน
6551307106JIA ZHENG FEIZhengfei Jia ไม่ผ่าน
7551307107LU SHAO KUILu Shaokui ไม่ผ่าน
8551307108TAN SHI YAN Shiyan Tan ไม่ผ่าน
9551307109XU YU MEIXu Yumei ไม่ผ่าน
10551307110YANG XINYang Xin ไม่ผ่าน
11551307111ZHANG RUIZhang Rui ไม่ผ่าน
12551307112ZHOU CAIJIAOZhou Caijiao ไม่ผ่าน
13551307113CHEN QIUFANGChen Qiufang ไม่ผ่าน
14551307114FENG YUNFeng Yun ไม่ผ่าน
15551307115HE JIAXINHe Jiaxin ไม่ผ่าน
16551307116HUANG WEIWEIHuang Weiwei ไม่ผ่าน
17551307117LI RONGZILi Rongzi ไม่ผ่าน
18551307118LI XIAOMEILi Xiaomei ไม่ผ่าน
19551307119LI HEWANGLi Hewang ไม่ผ่าน
20551307120LIU BINGNIANLiu Bingnian ไม่ผ่าน
21551307121NONG HONGXIANong Hongxia ไม่ผ่าน
22551307122QIN JIALIQin Jiali ไม่ผ่าน
23551307123QIN XINGQin Xing ไม่ผ่าน
24551307124RONG CUILINGRong Cuiling ไม่ผ่าน
25551307125WAN HONGYANWan Hongyan ไม่ผ่าน
26551307126WEI SIMINWei Simin ไม่ผ่าน
27551307127WEI QINGYUWei Qing ไม่ผ่าน
28551307128WEI KEZHENGWei Kezheng ไม่ผ่าน
29551307129ZENG YIZeng Yi ไม่ผ่าน
30551307130ZHANG ZHIXIANZhang Zhixian ไม่ผ่าน
31551307131HU GUILINGHu Guiling ไม่ผ่าน
32551307132LIN CAIHONGLin Caihong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)