สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 57/33)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1574265101กฤติยา เชื้อจีนKittiya Chauajeen ไม่ผ่าน
2574265102เกศินี แสงเครือวัลย์Kesinee Sangkluawan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3574265103เกียรติพันธ์ เถื่อนวงศ์Kiartiphan Thueanwong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4574265104เกรียงไกร เปรมปรีย์Kriengkrai Preampree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5574265105จีรวัฒิ ทองบุตรJeerawat Thongbut ไม่ผ่าน
6574265106ชาตรี มะลิทองChatree Malithong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7574265107ชิษณุพงศ์ เหรียญประยูรChissanupong Hrianprayoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8574265108ณัฐวัชร โพธิพันธ์Nattawat Phothiphan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9574265109ณัฐวุฒิ นาคบรรจงNatthawut Nakbanchong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10574265110ณัฐวุฒิ วัฒนภิญโญNattawut Wattanapinyo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11574265111เทพดานัย ทองไทยThepdanai Thongthai ไม่ผ่าน
12574265112ธนกร ชูศูนย์Thanakorn Choosoon ไม่ผ่าน
13574265113ธนกฤต สกุลสิริจินดาThanakrit Sakunsirijinda ไม่ผ่าน
14574265114ณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์Nattawud Wasinpokkasap เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15574265115นราธิณี ไทรทองมีNarathinee Saitongmee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16574265116ระวีพร เส็งเจริญ ไม่ผ่าน
17574265117พงศ์เพชร ทองเชื้อPhongphet Thongchuea เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18574265118พิศาล สาริกาPhisarn Sarika เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19574265119รัชชานนท์ อภิญญารุ่งพิทยาRatchanon Apinyarungpittaya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20574265120เดชะ ศรัทธาพงศ์ ไม่ผ่าน
21574265121วรุฒม์ ตู้แก้วWaroot Tookaew ไม่ผ่าน
22574265122เธียร สุวรรณนทีTien Suwannatee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23574265123ศุภชัย เสืองามเอี่ยมSupachai Suangamiam ไม่ผ่าน
24574265124ณัฐพล ลิ่วเวหา ไม่ผ่าน
25574265125ศราวุฒิ แซ่ปังSaravut Saepang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26574265126ชนฤทธิ์ สุขสดใสChanarit Suksodsai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27574265127บุรินทร์ เกษมสุขไพศาล ไม่ผ่าน
28574265128วชิระ ทองกองเตียWachira Thongkongtia ไม่ผ่าน
29574265129อดิศักดิ์ โพตั้นAdisak Potan ไม่ผ่าน
30574265130อนุชา โชติสิริกุลAnucha Chotisirikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31574265131อภิรักษ์ คงสุภาพศิริApirak Khongsupapsiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32574265132วิชัย อินทร์กล่ำ ไม่ผ่าน
33574265133สิทธิกร รอดภัยSittikorn Rodpai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34574265134สุรสีห์ เผดิมปราชญ์Surasee Phardermprach ไม่ผ่าน
35574265135อัศดาวุฒิ ทองขำดีAsdawut Tongkam ไม่ผ่าน
36574265136อินทรวงศ์ พงษ์ไพร ไม่ผ่าน
37574265137พิรญาณ์ ทองมอญPhiraya Thongmon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38574265138ตระกูล ชมทรัพย์Trakoon Chomsab ไม่ผ่าน
39574265139ใบเฟริ์น ใจมั่นBaifern Jaimun ไม่ผ่าน
40574265140วิทัศน์ ขุนทิพย์Witus Kuntip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41574265141กฤษฎา ชูธัญญศักดิ์Kitsada Choothanyasak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42574265142เฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพ็ชร์Chalermphong Butnampetch เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43574265143นวรัตน์ เศษปาง ไม่ผ่าน
44574265144วิภาวี พฤฑฒิกุลWiphawee Pruttikul ไม่ผ่าน
45574265145พชร รชนิเพ็ญPhotchanipen Rachanipen ไม่ผ่าน
46574265146ทศพล น้อยประชาThosapol Noipracha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47574265147รัตนพงศ์ นุชอินทรRatanapong Nuchintorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48574265148ชลธิศา กองธวัชชัยกุลChontisa Kongthawatchaikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49574265149พงศธร ลิ้มศิริวัฒน์Pongsaton Limsiriwat ไม่ผ่าน
50574265150มาลัยทิพย์ เต้นลือMalaitip Tenlou ไม่ผ่าน
51574265151สมควร ภูมิภักดี ไม่ผ่าน
52574265152ณัฐกานต์ อัปมาโนNatthakarn Appamano ไม่ผ่าน
53574265153ดลนภา ศรีเมือง ไม่ผ่าน
54574265154ปฏิภาณ ศรีปุริPatipan Seepuri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55574265155ธนวัฒน์ ตั้นกี่Thanawat Tankee ไม่ผ่าน
56574265156มัณฑนา ศิริทรัพย์Muntana Sirisub ไม่ผ่าน
57574265157สิทธิพร วุฒิบัญชรSittiporn Wuttibanchorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58574265158ธเณศ โพธิ์ศรีทองThanat Poseethong ไม่ผ่าน
59574265159ธนัช อภิชยาชัยTarnut Apichayachai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60574265160นิชากร มีชัยโย ไม่ผ่าน
61574265161ศุภกฤษ์ มหาเจริญ ไม่ผ่าน
62574265162ณภัทร ชัยอาญา ไม่ผ่าน
63574265163ศรายุทธ ล้อประเสริฐSarayut Lroprasert ไม่ผ่าน
64574265164นันทรัตน์ รุ่งเอนกNantarat Runganek ไม่ผ่าน
65574265165ธเนศวร พิชัยวัฒนพรTanesoun Pichaiwattanaporn ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)