สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 57/5)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1574189201กฤษฎา อ่อนสาKrisada Onsa ไม่ผ่าน
2574189202กล้าณรงค์ เต็งสุจริตKranarong Thengsujarit ไม่ผ่าน
3574189203กัมพล ปั้นคณาผลKampol Pankanaphol ไม่ผ่าน
4574189204กิตติภูมิ ศักดิ์ศรีวันKittipoom Suksriwan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5574189205กัญญาภรณ์ นาคทั่งKanyaporn Nakthang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6574189206จักรกฤษณ์ เริงสำราญChakkrig Raengsamran สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7574189207จันทร์จิรา ปึงวัชรสมิทธิ์Janjira Pungwatcharasamit ไม่ผ่าน
8574189208จิรพัฒน์ ทองอ่อนJirapat Thongon ไม่ผ่าน
9574189209จิรัฐ โปรยอรุณJirat Poorun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10574189210จิรายุ สุนทรสุวรรณJirayu Suntornsuvan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11574189211จีรนุช จิตอามาต ไม่ผ่าน
12574189212สุวารี ปินเกตุSuwari Pinket ไม่ผ่าน
13574189213ฉัตรชัย ยศวิชัยChatchai Yodwichai ไม่ผ่าน
14574189214ชลิตา เผ่าพันธุ์โพธิ์Chalita Powpunpho สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15574189215ชัยพร เที่ยงตรงChaiyapon Tiangtrong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16574189216ชัยวัฒน์ งามพิพัฒน์Chaiwat Ngampipat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17574189217ณรงค์ศักดิ์ ขวัญยืนNarongsak Khwanyuen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18574189218นพรัตน์ หรูเจริญNopparut Rucharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19574189219ณัฐณิชา นาวงษ์Nutnicha Nawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20574189220ณัฐพล ห้วยหงษ์ทองNuttapon Huayhongthong ไม่ผ่าน
21574189221ณัฐวุฒิ ธรรมนาถพงศ์Natthawut Thammanatphong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22574189222ณัฐวุฒิ ปานเจริญNuttawut Panjaroen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23574189223เดชาธร ช่วงชินDechathon Chungchin ไม่ผ่าน
24574189224ตินธวัช อู่ชนะTintawat Auchana ไม่ผ่าน
25574189225ธงชัย กิจวิชาThongchai Kitwicha ไม่ผ่าน
26574189226ธนกร ศุภสุทธิกุลTanakorn Supasutikul ไม่ผ่าน
27574189227ธนกฤต เศรษฐีสมบัติThahakit Setthisombat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28574189228ธนาพร ศักดิ์ศิลปอุดมThanaporn Saksilapaudom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29574189229ธัญญาภรณ์ กั้วะห้วยขวางThanyaporn Kuahuaykwang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30574189230ธีรพนธ์ แสงทองTirapon Sangtong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31574189231ธีรยุทธ พรรณแดงTheerayut Phandang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32574189232นัคสิทธิ์ แก้วนิตย์Nakkasit Kaewnit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33574189233เบญญาภา ม่วงเงินBenyapha Muangngoen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34574189234ปัทมา รูปคม ไม่ผ่าน
35574189235พงศกร ปานอำไพPhongsakorn Panamphai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36574189236พงศ์พล ภู่ระย้าPongpol Phooraya สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37574189238พลายแก้ว ดอนไพรบุญPlaykaew Donpaiboon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38574189239พิสิฐ เงินยิ่งPisit Ngoenying ไม่ผ่าน
39574189240ภัทรชัย พุกเจริญPattarachai Pukcharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40574189241มนตรี ศรีวิกรัยกรMontree Sriwikraikorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41574189243มารุตน์ ผเด็จพลMarut Padetpol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42574189244เมธาพร ยุบลนวลMaytaporn Yubonnual สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43574189246รัฐเขตต์ พุทธศรRatthakhet Puttasorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44574189247รัฐภาคย์ แหวนวิเศษRatthaphak Waenwiset เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45574189248ลัดดาวัลย์ ลายสุวรรณLaddawan Laisuwan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46574189249วุฒิไกร ใจเที่ยงแท้Wuttikai Jaitiangtae ไม่ผ่าน
47574189250ศิวนนท์ กิ่งสามีSivanon Kingsamee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48574189251ศิวะ รูปสมSiwa Roopsom ไม่ผ่าน
49574189252สมชาย แก้วแปงSomchai Keawpang ไม่ผ่าน
50574189254สาโรจน์ ศรีโยหะSarort Sriyoha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51574189255สาวิตรี ใหญ่ตงSawitree Yaitong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52574189256สิทธิพงศ์ เทพณรงค์Sitthiphong Thepnarong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53574189257สิทธิศักดิ์ สีแหล้ ไม่ผ่าน
54574189258สุกิจ ปลีฟักSukit Pifak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55574189259สุทธาวัฒน์ อ่อนพุทธาSuttawat Aonputtha ไม่ผ่าน
56574189261สุธีรา ขันนาคSutheera Khannak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57574189264สุรเกียรติ ปัญญารัตน์Surakriad Panyarat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58574189265สุรวุฒิ เล้าสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
59574189266สุรัตน์ วงศ์ใหญ่Surat Wongyai ไม่ผ่าน
60574189267สุลีมาศ มากหลายSulemas Maklay สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
61574189268อชิระ ครุฑากูลAchira Krutakul ไม่ผ่าน
62574189269อนุชา เข้มแข็งAnucha Khemkhang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
63574189270อนุรักษ์ มีศรีAnuluk Meesri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
64574189271อโนชา ใจซื่อAnocha Chaisue เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
65574189272อภิวิชญ์ มณฑาสุวรรณApivit Montasuwan ไม่ผ่าน
66574189273อมรา วรสัมปุรณะAmara Worasampurana สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
67574189274เอกสิทธิ์ อ่อนจ้อยAkekasit Aonjoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)