สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 58/3)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1584189001กฤษณา คุณประคองKritsana Kunprakong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2584189002กันต์พงศ์ ทันนิเทศKanpong Tannitad ไม่ผ่าน
3584189003เกียรติพงษ์ ช้างเขียวKiettipong Changkiew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4584189004เกียรติศักดิ์ จั่นเที่ยงKiattisak Janthiang ไม่ผ่าน
5584189005จงกล บุญผุดJongkol Boonphud ไม่ผ่าน
6584189006กฤตมุข เทพโพธาKittamuk Thepphotha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7584189007ณัทกร ธนะฐากรกุลNatthakorn Thanathakornkul ไม่ผ่าน
8584189008ดำรงศักดิ์ จันทร์ไพบูลย์Dumrongsak Janpaiboon ไม่ผ่าน
9584189009ตะวัน แสงมณีโชติ ไม่ผ่าน
10584189010ทศวรรต โพธิแลกุThotsawat Phothilaeku สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
115841890109สุธี ปานนิลSutee Pannil ไม่ผ่าน
12584189011นพรัตน์ ทรัพย์เมืองNoppharat Sapymueang ไม่ผ่าน
13584189012นิรชา ถวิลถึงNiracha Tawintueng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14584189013นิสารัตน์ ภู่รักสกุลNisarat Phuruksakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15584189014บุษรารัตน์ แก้วสอาดBussararat Kaewsaard เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16584189015เบญจมาศ ฉิมเพ็ชย์Benjamas Chimpet สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17584189016ประสพโชค ช้างดีPrasopchok Changdi ไม่ผ่าน
18584189017พรรณิภา ถานะPannipa Thana สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19584189018พัชราภรณ์ อินคำนุPhacharaporn Inkhamnu สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20584189019มาลินี ศรีสวรรค์Maltnee Srisawan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21584189020รัตนโชค เชียงเงาะRattanachok Chiangngoh ไม่ผ่าน
22584189021ฤชากร ลูกอินทร์Ruechakon Lukain สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23584189022ลภัสรดา ปิ่นทองLaphatrada Pinthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24584189023วรชา ศิลาWoracha Sila สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25584189024วิภา จำนันจิตWipa Jamnumjit ไม่ผ่าน
26584189025วีระยุทธ อรรคศรีWirayut Oakkhasi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27584189026ศิรินภา เงินอยู่Sirinapha Ngernyou เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28584189027สมาธิ์ วรรณโณSama Vanno ไม่ผ่าน
29584189028สรวิศ เรียบดีSorawis Riabdi ไม่ผ่าน
30584189029สันติ เทียนทองดีSanti Thianthongdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31584189030สันติ เพ็งอ่วมSanti Pengaum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32584189031สิริวัฒน์ มาลีSiriwat Malee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33584189032สุดาพร ภูฆังSudaporn Pookang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34584189033อนพัฒน์ อินทภักAnapat Intapak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35584189034อนวัช หนูเผือกAnawat Nuphueak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36584189035กัญญารัตน์ ทองยี่สุ่นKanyarat Thongyeesun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37584189036กุลิสรา สนประเสริฐKulisara Sonprasert สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38584189037จิราภรณ์ โพธิ์ศรีChiraphon Phosi ไม่ผ่าน
39584189038จิราภรณ์ แสงสกุลChiraporn Saengsakun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
40584189039เฉลิมชัย คงสกุลถาวรChalermchai Kongsakulthaworn ไม่ผ่าน
41584189040นพดล ด้วงแห้วNoppadol Duanghaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42584189041ชลธิชา พลอยสูงเนินChonticha Ploysoongnoen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43584189042ปฏิมากร ห้วยหงษ์ทองPatimakorn Hauyhongthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
44584189043ชัยวัฒน์ งามปัญญาเลิศChaiwat Ngampanyaloet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45584189044ชาตรี สาลีฉันท์Chatree Saleechan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46584189045ณัฐกานต์ สุคนธมณีNutthakan Sukonthamanee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47584189046ณัฐดนัย สุขศรีNatdanai Suksri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48584189047ณัฐปรียา ยาวังวันเด่นNutpreeya Yawangwanden เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49584189048จักรกฤษ์ โชคจินดาทองJuckrid Chokjindathong ไม่ผ่าน
50584189049ดวงทิพย์ มะลิทองDuangtip Malithong ไม่ผ่าน
51584189050ศุภกิจ จันทร์หอมSupakit Junhom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52584189051ตะวัน อรชรTawan Orrachon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53584189052ธนกฤต ตุ้มท่าไม้Tanakit Thumtamai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54584189053ธนพงษ์ ชุนหคามThanapong Chunhakam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55584189054ธนพล พืชทองหลางTanapon Puetthonglang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56584189055ธนพัฒน์ จำปาหอมThanapat Jumpahom ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)