สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 58/63)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1584459001กัญญามาศ สารภิรม ไม่ผ่าน
2584459002กันยารัตน์ สัตตวัตรกุลKanyarat Sattawatkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3584459003กาญจนา อยู่ริดKanjana Yurit ไม่ผ่าน
4584459004ครรชิตพล เสือพยักษ์Khanchitphon Sueaphayak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5584459005ธัญจิตระ บุญประสาน ไม่ผ่าน
6584459006ชลธิชา พันหอมChonticha Panhom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7584459007ทิพย์วรรณ ถาวรสุขThippawan Thawornsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8584459008สิริลักษณ์ จันทร์แปลงSiriluk Janplrang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9584459009ดวงพร นาคอ้นDaungporn Narkaon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10584459010ศิริลักษณ์ จันทร์เจิมทองSirirak Janjaemthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
115844590101กฤษณา เรือนนุช ไม่ผ่าน
12584459011นัทกิตฐ์ ยอยรู้รอบNattakit Yoirurob สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13584459012พัชริดา ศรีอำพรPatcharida Sriamporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14584459013ภัณฑิลา แก้วดอนไพรPhanthila Kaewdonphari เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15584459014ภัทราพร สุขเกษมPattaraporn Sukkasem เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16584459015ภาณุเดช มิลาวรรณPanudech Milawan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17584459016มาลินี เปรมพุ่มMalinee Prempum ไม่ผ่าน
18584459017รัตติกาล แป้นแก้วRattikal Pankeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19584459018ทิพย์สุดา แก้วมาTipsuda Kaeoma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20584459019วีรภัทรา เอี่ยวศิริWeerapatra Aeowsiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21584459020เสรี หลักศิลาSeree Luksila ไม่ผ่าน
22584459021ศรัญ อินทร์เขียวSaran Inkeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23584459022ปริญธิดา บัวแพงParinthida Buapang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24584459023เกียรติศักดิ์ ภูฆังKiattisak Phukhang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25584459024รุ่งทิวา บุญสมัยRungtiva Boonsamai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26584459025นิภาพร ทองบุญโฑNipaporn Thongboonthow เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27584459026สุพัตรา ไหล่อ่อน ไม่ผ่าน
28584459027สุรพัฒน์ มาไพศาลสินSurapat Mapaisansin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29584459028สุรวุฒิ สุขสำราญSurawut Suksamran ไม่ผ่าน
30584459029นัดนฤมล ปิ่นสุวรรณ์Natnarumol Pinsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31584459030อภิเศก ดิษฐกระจันApisek Didkrajun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32584459031อรพรรณ คล้ายพงษ์Orapan Klaypong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33584459032อรวรรณ บัวสุวรรณ ไม่ผ่าน
34584459033อภิชญา กังวาฬApichaya Kangwal เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35584459034อาชา ห้วยล้ำArcha Huaylam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36584459035กิตติพงษ์ พงษ์ศิริเกตุKittipong Pongsiriket เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37584459036วสุนธรา หนูแดงWasunthara Noodang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38584459037จันทร์ทิมา สมบุญJanthima Sombon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39584459038เจนจิรา อินทร์สาลีJenjira Lnsalee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40584459039ญาณิศา ฉิมพวันYanisa Chimpawan ไม่ผ่าน
41584459040ทิพวรรณ ชินวงษ์Thippawan Chinwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42584459041ธมลวรรณ เบ็ญพาดTamonwan Benpad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43584459042ตนุภัทร ล่าบ้านหลวงTanupat Labanluang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44584459043ณัฐวรรณ สามฉิมโฉมNattawan Samchimchom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45584459044พงศธร ทองบ่อPhongsaton Thongbor เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46584459045พรพิมล บุญมีPornpimon Boonmee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47584459046ภัททิยา วิริยะยุทธการกุลPathiya Wiriyayutthakankun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48584459047มัทนา โคกจินดาMattana Khogjinda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49584459048ลดาวัลย์ บุญมาพึ่งLadawan Bunmaphueng ไม่ผ่าน
50584459049ลัญจกร จันทร์เพ็ญLunjakorn Chanpen ไม่ผ่าน
51584459050ภณิดา หนองน้ำขาว ไม่ผ่าน
52584459051กิตติ คล้ายนาค ไม่ผ่าน
53584459052ศิริลักษณ์ คำดีSirilak Kamdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54584459053ฐิตาภรณ์ เรืองโพนThitaporn Reoungpon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55584459054ชนากาณต์ แดงอรุณ ไม่ผ่าน
56584459055พิรัญดา อินทร์สูงเนินPiranda Insungnoen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57584459056เมรี ชำนาญเรือMeree Chamnanruea ไม่ผ่าน
58584459057จินดาพร มูลผลJindaporn Moolphol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59584459058สุภาพร ชุมเจริญSupaporn Chomcharoen ไม่ผ่าน
60584459059สุดารัตน์ แต่งตามพันธ์Sudarat Tangtampan ไม่ผ่าน
61584459060ศิริลักษณ์ วงษ์ไสวSirirak Wongsawai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62584459095วชิราภรณ์ ผดุงจิตร์Wachiraporn Phadungjit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)