สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 58/80)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1581307101FENG YONGHUIFeng Yonghui ไม่ผ่าน
2581307102GAN QIUTINGGan Qiuting ไม่ผ่าน
3581307103HUANG QINGNINGHuang Qingning ไม่ผ่าน
4581307104LU MINLANLu Minlan ไม่ผ่าน
5581307105SU HUILINSu Huilin ไม่ผ่าน
6581307106SUN HONGQINGSun Hongqing ไม่ผ่าน
7581307107XIE MEILINGXie Meiling ไม่ผ่าน
8581307108FU CHUNFANGFu Chunfang ไม่ผ่าน
9581307109HU QIUBOHu Qiubo ไม่ผ่าน
10581307110HUANG SHANQINGHuang Shanqing ไม่ผ่าน
11581307111LI HANLi Han ไม่ผ่าน
12581307112LI XINLi Xin ไม่ผ่าน
13581307113LUO YULuo Yu ไม่ผ่าน
14581307114MO CHUNXIAMo Chunxia ไม่ผ่าน
15581307115SU HAILUNSu Hailun ไม่ผ่าน
16581307116WEI XIAOWENWei Xiaowen ไม่ผ่าน
17581307117XIAO DANXUEXiao Danxue ไม่ผ่าน
18581307118XIE XUESHANXie Xueshan ไม่ผ่าน
19581307119ZHANG YUHUAZhang Yuhua ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)