สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 59/30)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1594282001คธากร ชูช่างKatakorn Chuchang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2594282002ธนพนธ์ ธนสกนธ์พงศ์Thanapon Thanasakon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3594282003นัฐพล ทรัพย์เย็น ไม่ผ่าน
4594282005ประกอบ ดอนไพรทีPrakop Donpaitee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5594282006ปรัชญา ทองมีสิทธิ์Prachaya Thongmeesit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6594282007ปรัชญา สุขเกษมPrachaya Suukkasame เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7594282009ภาณุพันธ์ คนงานPanupan Konngan ไม่ผ่าน
8594282010จิรัชกิตต์ ธัญญศรีรัตน์Jiratchakit Tanyasrirat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9594282011วัฒนา กาหวังWattana Kawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10594282012วิทยา ทับวิชาWitthaya Tubwicha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11594282013สิทธิชัย ชาวนาSittichai Chaona เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12594282014ทวีวัฒน์ ผอบทองTaweewat Paobtong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13594282015ปิยพนธ์ เปี่ยมคล้าPiyapon Piamkla เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14594282016ปุณยสิฐ แร่เขียวPoonyasit Reakeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15594282017พลากร ภู่สมบูรณ์Parakron Phoosomboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16594282018พักตร์วิภา ล้ำเจริญทรัพย์Pakwipa Lumcharernsup เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17594282019ภานุวัฒน์ ภูทะศิริกุลPanuwat Puthasirikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18594282020รัฐธรรมนูญ พรหมประสิทธิ์Rattummanoon Promprasit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19594282021วรุณ หัวใจฉ่ำWarun Huajaicham ไม่ผ่าน
20594282022ณัชพล นิ่มนุชNatchapol Nimnuch เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21594282023ภาณุพงศ์ เล้าอรุณPanupong Laoarun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22594282024อนุวัฒน์ นิ่มนวล ไม่ผ่าน
23594282025อัษฎายุธ อ่ำบุญAtsadayoot Aumboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24594282026เดชา บุญประจักษ์Dacha Bunprajak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25594282027เอกพล แซ่แต้Akapon Saetae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26594282028อำนาจ จินดาสอนAmnart Jindasorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27594282029สิทธิพร เกิดสวัสดิ์Sitthiphorn Koedsawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28594282030เกียรติศักดิ์ วันรักษ์เจริญรุ่งKiattisak Wanrakcharoenrung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29594282031กรชนก แผนสท้านKornchanok Paensatan ไม่ผ่าน
30594282032วันฉัตร จงทวีWanchat Jongtawee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)