สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 59/40)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1594305003กัลยานี กำพันธ์Kanlayanee Kampan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2594305005กิตติธัช โชคธนานนท์Kittithat Chokthananon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
3594305007คันธารัตน์ คำสุขKantarat Kamsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4594305009ชวลิต บุตรดีChawalit Butdee ไม่ผ่าน
5594305010ชุดาภา ชูเลิศChudapa Choolert ไม่ผ่าน
6594305011ชุติมา บุญศิริChutima Boonsiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7594305014ทรีนันทา ธรรมสาลีTreenanta Thamsalee ไม่ผ่าน
8594305016กฤตเมธ แดงเพ็ชร์Kittamet Daengpech ไม่ผ่าน
9594305018กาญจนา รักราษฎร์Kanchana Rukrad สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10594305019ธีรดล สีหินTeeradon Seehin ไม่ผ่าน
11594305020เขมกร กรุงแทนเมืองKammakon Krungtanmuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12594305022ณัฐชาติ ชัยโยNattachart Chaiyo ไม่ผ่าน
13594305024นิติพงษ์ ผาสุข ไม่ผ่าน
14594305025บุญฑริก บุญเทียมBoontarik Boontaiem ไม่ผ่าน
15594305026ปฏิพัทธ์ หมื่นจงPatipat Meunjong ไม่ผ่าน
16594305028ฉลองชัย ธรรมวัฒนกิจChalongchai Thamwatthahakit ไม่ผ่าน
17594305029พัชรินทร์พร ซ่อนกลิ่น ไม่ผ่าน
18594305033ยุพารัตน์ วงศ์วรกาญจน์Yuparut Wongworakarn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19594305034ณรงค์ บุณยเลขาNarung Boonyalaka เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20594305038วัชรพล จันทร์สมุทรWatcharapon Jansamut สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21594305039ศศิธร กลิ่นเจริญSasithon Kilncharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22594305040ศศิธร เย็นใจ ไม่ผ่าน
23594305042ดวงฤทัย มังกรDuangrutai Mangkorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24594305047สุกัญญา เมือบสีSukanya Muepsee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25594305050ธิติมา เพ็งจันทร์Thitima Pengchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26594305052ธิติยา เพ็งจันทร์Thitiya Pangchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27594305056นฤพล ลภิรัตนากูล ไม่ผ่าน
28594305058นุสรา ศรีทิพย์Nusara Srithip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29594305059บุญฤทธิ์ พ่วงวงษ์Boonyarid Pungwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30594305060ประภัสสร อะสาระเวชPrapassorn Asarawach เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31594305061ประเสริฐศรี ตาลเพชรPrasertsee Tanpet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32594305064พัชรี อุ่นเวียงPhatcharee Aunwiang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33594305065เพ็ญนภาพร อ่อนโยนPannapaporn Onyone ไม่ผ่าน
34594305066แพรวพรรณ ธูปเทียนPraewpan Thoobtien เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35594305067ภัทรพล พรมบุPattarapol Prombu เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36594305068ภัทรา กิจกอบชัยPattra Kitkobchai ไม่ผ่าน
37594305069วรกมล บุตรน้อยWorrakamol Budrnoi ไม่ผ่าน
38594305070วรรณภา ณ เรืองศรีWannapa Narungsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39594305071วรรณิษา โพธิ์สุวรรณWannisa Posuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40594305074ศศิณัฐญาภรณ์ ธรรมจักรSasinatthayaphon Thammajuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41594305076ศิริลักษณ์ รุ่งเรืองSirilak Rungrurng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42594305078สหรัถ มิตรวงษาSaharat Mitwongsa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43594305080สิโรลักษณ์ ทองพิจิตรSirolak Thongphijit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44594305081สุกัญญา จี่มุขSukanya Jeemuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45594305083ณัฐณิชา หลวงรามNutnicha Luanram เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46594305086สุพิชญา มีผลSuphitchaya Meepol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47594305087อภิชญา เพ็ชรแต่ง ไม่ผ่าน
48594305089อรวรรณ ศรีแก่นแก้วOrawan Srikaenkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49594305095รัตตะวัน พุ่มสวาทRattawan Phumsawart เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50594305098กฤษณะ นนทารักษ์ ไม่ผ่าน
51594305099ฮาดิส โกมุกHadis Komuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52594305101นาซีฟะห์ มะรือโบอุมาNasifah Maurebouma ไม่ผ่าน
53594305104สีตีนูรฮาฟีซา สาและห์Sitinurhafiza Salaeh ไม่ผ่าน
54594305109ศรารันย์ จันทวงค์Sararan Janthawong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55594305110สุนิตา คำเมืองSunita Khammueang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56594305116อณุพงษ์ จันทร์เปรมปรีAnuphong Janprempree ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)