สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 59/81)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1594444002กนกวรรณ นิลสาริกาKarnokwun Nilsariga ไม่ผ่าน
2594444004กฤษณา ทองสุกKritsana Thongsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3594444007กิตติภณ ชุนเกษาKittiphon Choonkesa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4594444009กุลบุรุษ สายสร้อยKulaburut Saisroi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5594444011ขนิษฐา ศุภราชKanittha Suparach เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6594444013จริยานุช ศรีเพลาJariyanut Sriphao ไม่ผ่าน
7594444014จินต์จุฑา โล่ห์นารายณ์Jinjuta Lonaray ไม่ผ่าน
8594444018ณัฐธิดา หอมเนียมNattida Homnaim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9594444022ไตรภพ นาคพูลTraiphop Nakpool เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10594444024ชยพัทธ์ มากศรีChayaphat Maksri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11594444026ธนบดี ฤาชัยThanabodee Ruechai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12594444028ชาลิสา ตรีคงธรรมกุลChalisa Treekongthummakhun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13594444030ณัฏฐาพร จันทร์นฤกุลNattaporn Jannaruekul ไม่ผ่าน
14594444035ปริศนา นาคหนูPrissana Naknu สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15594444039ธนพนธ์ ฟุ้งเปียThanapon Fungpia เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16594444043ยุพา ย้อยดีYupha Yoidee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17594444048ธัญญารัตน์ ตู้นิ่มThanyarat Toonim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18594444049วรางคณา ไพรงามWarangkhana Praingam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19594444057ศิวดล ลาวทองSiwadon Latong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20594444058ศิวนาถ เพชรใหญ่Siwanart Phatyai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21594444059ศุภักดิ์สร จันตะเภาSuphaksorn Chantapao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22594444062ธีรไนย พาณิชย์นิธิวัฒน์Threeranai Panitnitiwat ไม่ผ่าน
23594444063ปฏิภาณ เจริญจิตร์Patipan Jaroenjit ไม่ผ่าน
24594444072อชิรญา เจียกสูงเนินAchiraya Jiaksungnoen ไม่ผ่าน
25594444076อัศวิน แจ่มจำรัสAtsawin Jamjumrut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26594444077อัษฎาวุฒิ ไหลแหวนAodsadawut Lhaiwhan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27594444084พิพัฒน์ เพชรจินดาPipat Petjinda ไม่ผ่าน
28594444088ธันวา บุญนันท์Tunwa Boonnun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29594444089ธนาธิป เณรตาก้องTanatip Nentagong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30594444090อิงค์วณิชชา ใจน้ำAingwanitcha Jhainam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31594444093ปัณณวัฒน์ นันทประเวชภัณฑ์Pannawat Nuntapravechpan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32594444095สัตยา พูลนุชSattaya Pulnuch ไม่ผ่าน
33594444098สุภโชค ครองระวะSupachok Krongrawa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34594444101เอกกมล เกตุคงAekkamon Ketkong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35594444102คฑาวุฒิ ลิ้มรักษาKhatawut Limruksa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36594444109ดวงธิดา สมดอกแก้วDungtida Somdokkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37594444110วริศรา รัตนพิภพศิลป์Warisara Rattanapipopsin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38594444112ทอฝัน ใครหอมTorfhan Kaihom ไม่ผ่าน
39594444125วิทวัส วิสารวงศ์Vitawas Visanvong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40594444126ศศิธร ศรีมาSasitorn Srima เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41594444132อนุสรณ์ ศรีเพ็งAnusorn Sripeang ไม่ผ่าน
42594444133อภิสิทธิ์ แสงอรุณApisit Sangaroon ไม่ผ่าน
43594444139ชนาภณ สุโอฬารChanaphon Suolarn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44594444140ญโณทัย กล่อมดีYanothai Klomdee ไม่ผ่าน
45594444142ณัฐดนัย กังวลNutdanai Kungwon ไม่ผ่าน
46594444146พลกฤษณ์ อินทราPonlakrit Intra ไม่ผ่าน
47594444147ภนิตา กึนพันธุ์Panita Kunpan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48594444159กีรติ ฤทธิ์ตระกูลKirati Ridtrakoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)