สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 60/35)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604245001ศราวุธ แก่นเสาร์Sarawut Keansao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2604245002กุลธร แย้มพยนต์Kullatorn Yampayoun ไม่ผ่าน
3604245003จักรพงษ์ อุดมสุขJakkapong Udomsuk ไม่ผ่าน
4604245004ติณณภพ เดชมาก ไม่ผ่าน
5604245005นาวิน ชื่นชมน้อยNawin Chaunchomnoy เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6604245006พรพิมล โพธิ์ศรีทองPornpimon Phosrithong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7604245007ณัฐฐินันท์ สวนทองNatthinan Suanthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8604245008บัณฑิต กาฬภักดีBundit Karaphakdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9604245009ณัฐเศรษฐ กิตติศักดินันท์ ไม่ผ่าน
10604245010แพรวา ภู่อร่าม ไม่ผ่าน
11604245011ธนัท ธันยานุกุลThanat Thanyanukul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12604245012วิษณุ อนุเชิงชัยWisanu Anucherngchai ไม่ผ่าน
13604245013สรศักดิ์ ศรีคำทาSorasak Sreekamta ไม่ผ่าน
14604245014สุทธิวัฒน์ สุวรรณอยู่ศิริSutthiwat Suwanyusiri ไม่ผ่าน
15604245015โสภณ พุ่มเลิศSophon Pumlert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16604245016พสิษฐ์ กาญจนพาณิชย์กุลPasit Kanchanapanichkul ไม่ผ่าน
17604245017ภานุพงศ์ สุขุมวิทยาพรPhanuphong Sukumwitayaporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18604245018สมศักดิ์ ดอนไพรเณรSomsak Donphainen ไม่ผ่าน
19604245019สุทัศน์ รดแป้นSuthat Rodpean เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20604245020สุภัทนาพร สิทธิคุณSupattanapron Sittikun ไม่ผ่าน
21604245021ชาญวิทย์ น้ำใจตรงChanwit Namchaitong ไม่ผ่าน
22604245022ธรรมสรณ์ ยังอยู่Thammasorn Yaungyoo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23604245023สุพศิน บุบผาวรรณาSuphasin Bubphawanna ไม่ผ่าน
24604245024กิติศักดิ์ มาลีKitisak Malee ไม่ผ่าน
25604245025ธนกร งามเขียวTanakorn Ngamkiaw ไม่ผ่าน
26604245026ธีรภัทร อ่อนศิริTeerapat Oonsiri ไม่ผ่าน
27604245027รุ่งนภา รันตถาวรRungnapa Ruttanathaworn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28604245028จิรดา ว่องไวJirada Wongwai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)