สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 60/61)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604801002กนกวรรณ เกตุแก้วKanokwan Ketkaeo ไม่ผ่าน
2604801004กษิดิศ สำลีจิตKasidis Sumleejit ไม่ผ่าน
3604801008กิ่งดาว ประดับเงินKingdao Pradapngoen ไม่ผ่าน
4604801009กรัณฑรัตน์ เหลืองสมบัติKarantharat Lueangsombat ไม่ผ่าน
5604801017พรอุมา โพธิ์สุพรรณPhornauma Phosupan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6604801018จิตติยาภรณ์ แก้วมาเกิดJittiporn Kawmakerd เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7604801020จุฑามาศ เตจ๊ะJuthamat Teja เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8604801022ฉันทนา คล้ายหิรัญChanthana Khlaihiran เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9604801023ชนายุทธ ประภาศรีกวินChanayut Prapasegawin ไม่ผ่าน
10604801024วิมลศิริ สอนดอนไพรWimonsiri Sorndonprai ไม่ผ่าน
11604801027ชลิตา มณีวงค์ ไม่ผ่าน
12604801030ชิษณุพงศ์ ศิระเลิศChitsanupong Siralert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13604801031เชษฐวพันธุ์ รัตนบุรีChattawaphan Rattanaburi ไม่ผ่าน
14604801033ณัฐพล ลอยเลื่อนNutthaphol Loiluen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15604801034ณีรนุช บุญอุปถัมภ์กุลNeeranut Boonaubpatamkui เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16604801038อรรถพล อ้นศิริAuttapon Onsiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17604801039อรวรรณ พุ่มฉัตรOrawan Phumchat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18604801040ธัญญาลักษณ์ เอี่ยมมาTanyalak Aiamma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19604801041ธิติมา ยิ้มชื่นThitima Yimchuen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20604801047กิตติธัช สินพูนลาภKittitat Sinphunlap ไม่ผ่าน
21604801048นิศาทิพย์ น้อยอุดมNisathip Noiudom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22604801049ทอฝัน สามบุญเที่ยงThorfan Samboontiang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23604801051เบญจมาศ ยี่โถหุ่นBenjamas Yeethohun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24604801053จิรยุธ นิตสุวรรณJirayut Nitsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25604801055จิราภรณ์ จิระสกุลไทยJiraporn Jirasakulthai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26604801056ชนพงศ์ ฤทธิ์เดชChonnapong Ritdet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27604801058ปริญญา กลิ่นเกษรParinya Klinkesorn ไม่ผ่าน
28604801060ปุณยวีร์ ตรีเดชาPunyawi Tridecha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29604801061พงศกร มาโทPongsakorn Matho ไม่ผ่าน
30604801064แก้วใจ สระทองเมาKaewjai Srathongmao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31604801067พัชรี น่วมคุณสินPatcharee Nuamkunsin ไม่ผ่าน
32604801068ภัทรนันท์ ภิรมย์เบี้ยวPhattaranan Pirombeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33604801072ปภัสสร สังข์ศรีแก้วPapassorn Sangsrikaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34604801073ประทุมพร แช่มชูกุลPratumporn Chamchukul ไม่ผ่าน
35604801075มะลิวัลย์ บัวขำMaliwan Buakham ไม่ผ่าน
36604801077รสสุคนธ์ ศรีชัยRossukhon Srichai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37604801080ปาริชาติ โชพิกุลโยParichat Chopikulyo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38604801081วนัฐดา คำพริ้งWanutda Kumpring ไม่ผ่าน
39604801083วาสนา วรรณฤมลWassana Wasnarumon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40604801085วิชิต บัวบานWichit Buaban ไม่ผ่าน
41604801086ศศิธร พจน์ฉายศิริSasitorn Pnodchaisiri ไม่ผ่าน
42604801089สราวุฒิ วิลัยศรีSarawut Wilaisee ไม่ผ่าน
43604801093สุทธิดา เสือเดชSutthida Suadet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44604801095พงศกร เอี่ยมสำอางค์Pongsakorn Iamsamang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45604801096สุพิการ์ เอี่ยมดีSupika Aiiamdi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46604801097พุทธิดา ฉิมฉ่ำPuttida Chimchum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47604801101อธิวัฒน์ ทองดีAthiwat Thongdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48604801102ภควัต คำร้อยแสนPahkhawat Kumroysan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49604801104ภานุ พึ่งแตงPhanu Phuengtang ไม่ผ่าน
50604801105อมรเทพ วิไลประเสริฐAmorntep Wilaiprasert ไม่ผ่าน
51604801106รุ่งอรุณ เชื้อชัยRungarun Chuechai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52604801110อัยการ แว่นทองAiyakan Waenthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53604801114อารียา โสตถิกิจกุลAriya Sothikitkun ไม่ผ่าน
54604801115เอกราช ค่ำคูณAekkarach Kamkoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55604801119วริณธร นุชพุกWarintorn Nuchpook เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56604801120วีรภัฎ มหอมตพงษ์Weraphat Mahaamataphong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57604801123สรวงสุดา ป้อมแสงSruangsuda Pomsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58604801125สวรรยา ปู้กุลณีSawanya Pulkulanee ไม่ผ่าน
59604801126สหราช โพธิ์พุ่มSaharad Phopum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60604801128สุภภนิดา สืบสอนSuphanida Suesorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
61604801130สุรยุทธ์ เนื้อนิ่มSurayuth Nuenim ไม่ผ่าน
62604801131ให้คุณ คำกาหลงHaikun Kumgalong ไม่ผ่าน
63604801135เอกราช จันทร์แจ้งEkkarach Chanchang ไม่ผ่าน
64604801136กนกวรรณ เก้านพรัตน์Kanokwan Kaonopparat ไม่ผ่าน
65604801140ชุติมา ชุ่มทองChutima Chumthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
66604801141ฐาปกรณ์ ไชยวรรณ์Thapakorn Chaiyawan ไม่ผ่าน
67604801150อนัญญา ณัฐพูลวัฒน์Anunya Nutthapolwat ไม่ผ่าน
68604801151นฤพนธ์ มูลรัสศรีNarupol Mulassri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)