สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 60/93)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604604001ธันยธร สงเคาระห์สุขThanyathorn Songkhosuk ไม่ผ่าน
2604604002กบินภูมิ เอกมณีสกุลKabinpoom Aekmaneesakul ไม่ผ่าน
3604604003กรรัตน์ ครองระวะKornrat Klongrawa ไม่ผ่าน
4604604005ชนัฐคุณช์ ธนพัตหิรัณย์Chanutkun Thanapathiran ไม่ผ่าน
5604604006ฐาณุกรณ์ ทำทองThanukorn Thamthong ไม่ผ่าน
6604604007วรัณชัย มาชัยWarunchai Machai ไม่ผ่าน
7604604010นิติพงษ์ สระจูมNitipong Srajoom ไม่ผ่าน
8604604011บัญชา คันทะพันธ์Bancha Kantapan ไม่ผ่าน
9604604012กฤษณา กรายกรKritsanar Kraykorn ไม่ผ่าน
10604604013เกริกพล หอมทวนลมKroekphon Homthuanlom ไม่ผ่าน
11604604014พิพัฒน์ พรหมจรรย์Phiphat Phommachan ไม่ผ่าน
12604604016รัชชานนท์ เทศัชบุตรRatchanon Thasatchabut ไม่ผ่าน
13604604017กรกนก สุทโธKornkanok Suttho ไม่ผ่าน
14604604018กัญญารัตน์ ลอดพึ่งKanyarat Lotphueng ไม่ผ่าน
15604604020เจษฎา เที่ยงธรรมJedsada Tiangtham ไม่ผ่าน
16604604022สดใส พรมรัตน์Sodsai Pomrat ไม่ผ่าน
17604604023สราวุธ ประยูรวงค์Sarawut Prayunrawong ไม่ผ่าน
18604604024ชนิดา แดงเรื่อChanida Dangrua ไม่ผ่าน
19604604025สุพรรษา ดีคล้ายSuphansa Dikhlai ไม่ผ่าน
20604604028ณรงค์ ใคร่ในธรรมNarong Krainaitham ไม่ผ่าน
21604604029อรุช สุวรรณกิจ ไม่ผ่าน
22604604030อิทธิฤทธิ์ ประกอบธรรม ไม่ผ่าน
23604604034ทรงพล บุญเส็งSongpol Boonsang ไม่ผ่าน
24604604036ธนภัทร สามทองThanapat Samthong ไม่ผ่าน
25604604038ธนากร แสนสุขTanakon Sansuk ไม่ผ่าน
26604604040นพณัฐ วัชรินทร์Noppanat Watcharin ไม่ผ่าน
27604604041นพดล สดใสNopphadon Sodsai ไม่ผ่าน
28604604042นพฤทธิ์ โรจนกาญNopparit Rotchanakan ไม่ผ่าน
29604604043นันทวัฒน์ แสงใส ไม่ผ่าน
30604604045ประเสริฐ ชูพินิจสกลุวงค์Prasert Choopinitsakulvong ไม่ผ่าน
31604604046ปิยะนัฐ โพธิ์ศรีวงค์Phiyanat Phosriwong ไม่ผ่าน
32604604049นันทนี พรหมทัตย์Nantanee Prommatat ไม่ผ่าน
33604604051วรวุฒิ เสือผู้Worawut Suppu ไม่ผ่าน
34604604054อภิวิชญ์ อัครเพ็ญพรรณ ไม่ผ่าน
35604604064หัสนัย เซี่ยงคิ้วHassanai Chiengkiwsaingkew ไม่ผ่าน
36604604068อิทธิ พัดมณีItthi Padmanee ไม่ผ่าน
37604604069อิทธิฤทธิ์ ประกอบธรรมItthirit Prakobtham ไม่ผ่าน
38604604071โอบกิด ทองนุ่มObkit Tongnum ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)