สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 60/99)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604145054จักรพันธ์ ทองมูลเนืองJakkaphan Thongmoolneung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2604145055ณรงค์ฤทธิ์ มากะเรือนNarongrit Makaruean เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3604145056ณัฐพล ท้าวสิมมาNatthapol Taosimma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4604145057ธนพล บุญเกิดThanaphon Bunkoed เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5604145058ธนัท ล้ำเลิศThanat Lamloet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6604145061พีระพัฒน์ จรเข้Peerapat Jorake เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7604145063ราชันย์ จินันทุยาRachan Jinantuya ไม่ผ่าน
8604145064ศิริลักษณ์ ปั้นสังข์Siriluk Pansang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9604145065ณัฐริกา ผิวงามNattarika Phewngam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10604145066สุนิตา อยู่ดีSunita Yoodee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11604145067เสกสรร มั่นคงSeksan Mankong ไม่ผ่าน
12604145068อัจฉรา โพธิกุลAtchara Pothikun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13604145069อานนท์ แผนสมบูรณ์Arnon Pansomboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14604145070อาภาภัทร ต่อวรรณะApapat Towanna เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15604145071ปรียา แซ่ลิ้มPreeya Sealim ไม่ผ่าน
16604145072จิรภัทร ใจทันJirapat Jaitan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17604145073มณฑิตา วรรณพิรุณMontita Wannapirun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18604145074วิยะดา พุฒิตรีภูมิWiyada Phutthitreephoom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19604145075ทิพยสุดา สวัสดิ์พรTipsuda Sawaddeeporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20604145076ณัฐพร พรมโสภาNattaporn Phomsopa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21604145077วนิสตา ศรีสนามWanissata Srisanam ไม่ผ่าน
22604145079กิตติศักดิ์ หนูเชื้อเวียงKittisak Nuchueawiang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23604145080นัทติยา สีหานามNattiya Seehanam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24604145081เมทินี สุวรรณนิยมMetinee Suwanniyom ไม่ผ่าน
25604145082จตุพงศ์ คงทอง ไม่ผ่าน
26604145083เกวลิน เฮ้งเจริญKawwalin Hengjaroen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27604145084อารยา ศุทธภาพAraya Sutthapab เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)