สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 61/18)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614132001กนกอร ชูไสวKanokon Choosavai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614132002ศศิมา บ้านเกาะSasima Bankho เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3614132003ชุติมา บุญมาChootima Boonma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614132004จิราพร จิรัฐิติกาลทรัพย์Jiraporn Jiruttitikansup ไม่ผ่าน
5614132005เจนนิสา วงศ์คงคำJannisa Wongkongkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6614132006ชัยชนะ เวกกี๊Chaichana Wekki เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614132007ซูลฟาร์ ดิงSulfa Ding เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8614132008ณิชากร แซ่เล้าNichakon Saelao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9614132009ณิชาภัทร เทียนทองNichapat Thainthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10614132010ทักศิณา มิ่งคำเลิศTaksina Mingkamlert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11614132011ณฤดี รอดโพธิ์ทองNaruedee Rodphothong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614132012ธนัชพร สว่างอารมณ์Thanatchaphon Sawangarrom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13614132013ธีรศักดิ์ คำบางTheerasak Kambang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614132014ณัฐภัทร การภักดีNattapat Kanpakdee ไม่ผ่าน
15614132015พรชนก นามมูลPhornchanok Nammun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16614132016ทิพาภรณ์ หาญไชยTipaporn Hanchai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17614132017พิมพ์ผกา สุวรรณาPimpaka Suwanna ไม่ผ่าน
18614132018รุจิรา ชาวหน้าไม้Ruchira Chaonamai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19614132019ลดาภรณ์ สุขเกษมLadaporn Sukkasem เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20614132020ธวัชชัย เยื่อใยThawatchai Yueyai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21614132022วริศรา สีเมฆWarisara Seemek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22614132023มลธิยา ขุมทองMolthiya Khumthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23614132024วชิราภรณ์ ธนโชคชีวธันย์Wachiraporn Tanachokchewathun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24614132025สิรีธร พวงทองSireethorn Paungthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614132026สุริยา สุขมาเพียรSuriya Sookmaphian เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614132027อันธิกา ทองดอนโพธิ์Anthika Thongdonphor เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614132028สุนิษา อำนาจSunisa Amnat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28614132029อรณี ดวงสุริยะAoranee Duangsuriya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29614132030อรพันธ์ เจริญศิริOrapan Chareansiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30614132031สุพิชชา กรพิพัฒน์Supitcha Kornpipat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31614132033สุนิษา สุดแก้วSunisa Sudkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32614132034สุเมธ ก่ำพันธ์ดีSumet Kamphandee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33614132035เสฏฐวุฒิ สิงห์โสมSetthawud Singsom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34614132036อรดี ช่วยโชติOradee Chuaychote เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)