สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 61/41)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614286001กิตติ ชมภูพันธ์ ไม่ผ่าน
2614286002กฤษณะ ปุ่นนอกKitsana Punnok ไม่ผ่าน
3614286003ชญานนท์ พุกภักดีChayanon Pukpakdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614286004ชัยพร แม้นทิมChaiyaporn Maentim ไม่ผ่าน
5614286005จักรินทร์ ยิ่งมีJakkarin Yingme ไม่ผ่าน
6614286006ณัฏฐ์นรี ทองดอนเหมือนNutnaree Thongdornmeuan ไม่ผ่าน
7614286007ธนเดช พามั่งคั่งThanadach Pamungkang ไม่ผ่าน
8614286008ธนพล บัวทองThanaphon Buathong ไม่ผ่าน
9614286009ธนพันธ์ อินทฤทธิ์Thanaphan Intharit ไม่ผ่าน
10614286010ธนพัฒน์ ไชยบัณTanaphat Chaiban ไม่ผ่าน
11614286011ธนภรณ์ โรจนภิญโญภาพThanaporn Rotchanaphinyophab เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614286012ธเนศ เรืองชัยนุสรณ์Thanes Rueangchainuson ไม่ผ่าน
13614286013ธนาวุธ ขจีรัตน์วัฒนาThanawut Kageeratwattana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614286014พัชรพล ราชสกุณีPatcharapon Ratsakunee ไม่ผ่าน
15614286015พีระพงศ์ พวงสำลีPeerapong Puangsamlee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16614286016ปกรณ์ศักดิ์ เนาว์สถานPakornsak Naosathan ไม่ผ่าน
17614286017กิจพิทักษ์ เมาระพงษ์Kitphithak Maoraphong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614286018สงกรานต์ หุ้นเอี่ยมSongkran Hunaiam ไม่ผ่าน
19614286019สิทธิชัย วรรณเบญจวัฒน์Sittichai Wannabenjawat ไม่ผ่าน
20614286020สิทธิพร คำมาSitthiporn Khamma ไม่ผ่าน
21614286021ปาริศา มณีแสงParisa Maneesang ไม่ผ่าน
22614286022สุชาดา วิไลลักษณ์Suchada Wilailak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23614286023สุมิตรา ประจันตะเสนSumittra Prachantasen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24614286024สุวรรณรัต ดวงใสSuwannarat Duangsai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614286025ปิติ สว่างแจ้งสาครPiti Sawangcheangsakhon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614286026พภัสสรณ์ พงษ์ภาณุวสุPapassorn Pongpanuwasu ไม่ผ่าน
27614286027พลภัทร ต้นวิทยาPonlapat Tunwittaya ไม่ผ่าน
28614286028อิทธิชัย บุญเพ็ชรItthichai Boonphet ไม่ผ่าน
29614286029พศิน ชะดาดำPasin Chadadam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30614286030พีรพล อุนธุโรPeeraphon Aunthuro เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31614286031กนต์ธีร์ ศรนรินทร์Korntree Sornnarin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32614286032ภาคภูมิ นนทิกรPhakphum Nonthikon ไม่ผ่าน
33614286033ภูธเนศ จันตราPhuthanet Chantra ไม่ผ่าน
34614286034กิตติพิชญ์ ศรีอิ่มKittipit Sriaim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35614286035รวี กาญจนอโนทัยRawee Kanchanaanothai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36614286036รัตนากร ปลั่งศิริRattanakorn Plangsiri ไม่ผ่าน
37614286037ลักษมณ มหาชัยLaksamon Mahachai ไม่ผ่าน
38614286038วรอัศว์ กลัดแก้วWoraat Kladkaew ไม่ผ่าน
39614286039วัชรพล พุ่มมณีWatcharaphon Pummnee ไม่ผ่าน
40614286040วิวัฒน์ ศักดิ์ศรีชิตวรWiwat Saksrichitaworn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41614286041ศุภกิจ ศรียันSupphakit Sriyan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)