สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 61/68)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614701006ดุสิตา ศิริสวัสดิ์Dusita Sirisawad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614701011จุฑารัตน์ กฤษศรีรีChutharat Kritsriree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3614701012จารุวรรณ จันทร์หอมJaruwan Janhom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614701013เจษฎากร ทรัพย์ขำJassadakorn Supkhorm เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5614701020ชลธิชา บ้านกล้วยChonthicha Bankluai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6614701021ชลนิชา มาลัยทองChonnicha Malaithong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614701022ชุติเดช อมรเมธChutidech Amonmet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8614701023ชุติพนธ์ บุญมากChutepon Boonmak ไม่ผ่าน
9614701030ณัจฉรียา บัวบานNatchariya Buaban เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10614701031ณัฐจริยา โพธิ์ศรีทองNatjariya Phosrithong ไม่ผ่าน
11614701035ณัฑธิญาพรรณ ทางทองNattiyapan Thangthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614701036ณิชนารา สระทองเบี้ยNichanara Srathongbia ไม่ผ่าน
13614701040ณัฐวุฒิ แสนแก้วNutthawut Saenkaew ไม่ผ่าน
14614701042ธันย์ชนก พิพิธThanchanok Pipit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15614701045ทรงพล เส้งเอียดSongpol Sengaiad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16614701054บวรวัฒน์ ทับแสงทองBawonwat Tabsangtong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17614701055บุญค้ำ ปานมิ่งBoonkum Parnming เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614701056บุญญกร สีอ่อนรอดBoonyakorn Seeonrod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19614701058ปทิตตา วงกลม ไม่ผ่าน
20614701059ปนัดดา ถิ่นวงค์ม่อมPanadda Thinwongmom ไม่ผ่าน
21614701061ปาณิศา กุลเรืองPanisa Kunruang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22614701062ปารลี ธัญญเจริญParalee Thanyacharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23614701066ศตวรรษ อยู่ใหม่Sattawat Yuhmai ไม่ผ่าน
24614701071สิริลักษณ์ อินทร์ชนะSirilak Ainchana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614701072ภัสสร ชาวเรือหัก ไม่ผ่าน
26614701075มุกลดา เพียงลิ้มMooklada Panglim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614701082วิลาวรรณ วงษ์สุวรรณWilawan Wongsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28614701083วิลาวัลย์ พิมพาWilawun Pimpa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29614701093สิรวิชฌ์ ธนบูรณ์พงษ์Sirawich Thanabunpong ไม่ผ่าน
30614701095สิริพร ภัคไพโรจน์Siripon Pakpairoj ไม่ผ่าน
31614701096สิริวรรณ พันนาSiriwan Phanna ไม่ผ่าน
32614701098สุชาดา นิลสนธิSuchada Nilsonthi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33614701111สุรชา สุขน้อยSuracha Suknoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34614701115อรดา สุชลธาดาOrada Sucholthada เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35614701120อาทิตยา ท่านกเอี้ยงAtittaya Thanokiang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36614701127เกียรติศักดิ์ สุขสมัยKiartisak Suksamai ไม่ผ่าน
37614701129ธิดารัตน์ รัศมีรณชัยTidarat Ratsameeronnachai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38614701130นิภาวรรณ ปั้นหยาNiphawan Panhya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39614701131พรเทพ วรรณสวัสดิ์Pornthep Wannasawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40614701134ยศกร มาลัยทองYotsakorn Malaithong ไม่ผ่าน
41614701136สุพรรณษา ปราบภัยSupansa Pabpai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42614701140นงนภัส กาฬภักดีNongnapat Karaphakdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)