สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 61/84)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614449047ศิริวรรณ อินทรโสภาSiriwan Intarasopa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614449051สุพิชญา แซ่จิวSupichaya Saejeiw ไม่ผ่าน
3614449053สุวดี สำราญวงษ์Suvadee Samranwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614449054ดวงกมล ชัยชิตDoungkamon Chaichit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5614449055ตรีรัตน์ ศรีเมืองTrirat Srimueang ไม่ผ่าน
6614449057อรชา ศรีบุญมาOracha Sriboonma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614449058ณัฐณิชา รักษาวงษ์Nattanicha Raksawong ไม่ผ่าน
8614449059ธัญญาลักษณ์ ศรีสุดดีThanyaluk Srisuddee ไม่ผ่าน
9614449060อารียา ชูศูนย์Areeya Chusoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10614449061ธิณัฐชา มหาสินธ์Tinatcha Mahasin ไม่ผ่าน
11614449062ธิดารัตน์ ผิวศรีสุขThidarat Piwsrisuk ไม่ผ่าน
12614449063กาญจนา วงษ์บุตรดาKanjana Wongbutda ไม่ผ่าน
13614449069พรรณนิภา บุญสุขPannipa Boonsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614449070พันนา จิตร์คำPanna Chitkam ไม่ผ่าน
15614449071พิชชาพร จันทร์ศรีPitchaporn Jansri ไม่ผ่าน
16614449072นริศรา ดอนทองแดงNarisara Dongthongdaeng ไม่ผ่าน
17614449073ภัทรนันท์ อ่ำเถื่อนPattaranan Aumthuan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614449074ภาษุ อินทร์หลวงดีPasu Inluangdee ไม่ผ่าน
19614449075ภูวนาท ไชยราชPhuwanat Chaiyarat ไม่ผ่าน
20614449076มณฑกานต์ เปลี่ยนเปรมMonthakan Plianprem ไม่ผ่าน
21614449077มธุรดา พุ่มบางป่าMatturada Phumbangpa ไม่ผ่าน
22614449078มานิดา สุกใสManida Suksai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23614449079รสิกา นันทาพิสิทธิ์Rasika Nanthaphisit ไม่ผ่าน
24614449080วิกานดา แซ่ลิ้มWikanda Saelim ไม่ผ่าน
25614449081ธิติศักดิ์ จันทร์ทบThitisak Chantob ไม่ผ่าน
26614449082วิไลวรรณ คล้ายสุบรรณWilaiwan Klayisuban ไม่ผ่าน
27614449083วุฒิชัย สังข์ทองWuttichai Sangthong ไม่ผ่าน
28614449084ศิริวรรณ มีถาวรSirivan Meethavon ไม่ผ่าน
29614449085สราวุธ เจริญผลSarawut Jaroenphon ไม่ผ่าน
30614449086สิรวิชญ์ จิรวัฒนาภรณ์Sirawich Jirawattanaporn ไม่ผ่าน
31614449087สุพัสตรา ปานศิริSuphatta Pansiri ไม่ผ่าน
32614449088สุวนันท์ ตรีเพชรSuwanan Treepetch ไม่ผ่าน
33614449089ปัญจสิทธิ์ ดำรงศิริไพลินPanjasit Damrongsiriphailin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34614449090อนงค์ เวชกามา ไม่ผ่าน
35614449091อรรณพ พงษ์สมุทรAunnop Pongsamuth ไม่ผ่าน
36614449092อัครชัย แซ่แต้Akkarachai Saetae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37614449093กฤตเมธ มาประชุมKrittamet Maprachum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38614449094ผกาวรรณ์ สุวรรณเกิดPakawan Suwannakred ไม่ผ่าน
39614449095วรรณพร รชตะวณิชย์Wannaporn Rachatawanit ไม่ผ่าน
40614449096วัชรพงศ์ หงษ์ประเสริฐWatcharapong Hongprasert ไม่ผ่าน
41614449097วันวิสา ดอนทองแดงWanwisa Donthongdaeng ไม่ผ่าน
42614449098เกียรติศักดิ์ ขุนไกรKaittisak Kunkai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43614449099วีระมนตรี บวรชัยกิตติกูลWiramontri Bowonchaikittikun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44614449100ฐิติยา จันทร์จูThitiya Janjoo ไม่ผ่าน
45614449101ทิพานัน บัดมะริดTipanan Batmarit ไม่ผ่าน
46614449102ธนธัช เพชรแอนTanatat Phetan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47614449103ธนายงค์ นิตย์สมบูรณ์Thanayong Nitsomboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48614449105ธีรพงศ์ บุญคอยTeerapong Bunkoi ไม่ผ่าน
49614449106ภัทรชนน เลาหอุดมโชคPhatchanon Laohaudomchok ไม่ผ่าน
50614449108วรินทร อินทร์สุขWarinthon Insuk ไม่ผ่าน
51614449109ศุภโชค ธรรมจักร์Suppachok Tamjuck ไม่ผ่าน
52614449110สมฤดี เย็นใจSomluedee Yenjai ไม่ผ่าน
53614449111สุธิชัย ชังเกตุSutichai Changket ไม่ผ่าน
54614449112สุปาณี แก้วแดงSupanee Kewdang ไม่ผ่าน
55614449113สุรชัย ปานสุวรรณSurachai Pansuwan ไม่ผ่าน
56614449114อริสรา อำนวยผลArisara Amnuypol ไม่ผ่าน
57614449115อุไรวรรณ จิตเจนสุวรรณAuraiwan Jitjansuwan ไม่ผ่าน
58614449116JING GUANGYUANGuangyuan Jing ไม่ผ่าน
59614449117LI YANHAO ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)