สาขาวิชานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 61/97)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614551001กนกพร แจ่มใส ไม่ผ่าน
2614551002ชญานิน เจรนุกุลChayanin Jeranukul ไม่ผ่าน
3614551003ณัฐณิชา โสหะทาNatnicha Sohatha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614551004กรกฎ จั่นแจ่มKoragod Janjaem ไม่ผ่าน
5614551005กาญจนา อินทรีย์Kanjana Insee ไม่ผ่าน
6614551006ธนาภรณ์ ปทุมพงษ์Thanaphon Pathumphong ไม่ผ่าน
7614551007ธิดารัตน์ ผงทองThidarat Phongthong ไม่ผ่าน
8614551009นรีรัตน์ โตผึ้ง ไม่ผ่าน
9614551010กรรณิกา ปิ่นจุKannika Pinju เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10614551011ชนากานต์ สืบพันธ์โกยChanakan Suebpunkoye เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11614551012ชนิสรา วงศ์นวลChanisara Wongnual เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614551013นันทวัฒน์ ดวงแก้วNantawat Duangkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13614551014ชลณัฐชา เรืองฉายCholnatcha Ruangchay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614551015ปิยะธิดา ปิ่นทองคำPiyatida Pintongkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15614551016ชลธิชา สุวรรณบุญทวีChonticha Suwanboontawee ไม่ผ่าน
16614551017มลฤดี วงค์คำเปาMonrudee Wongkumpao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17614551018ธรากร นิลภูมิTharakorn Nilaphumi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614551019ณัฐสิชา วันสูงNutsicha Wansoong ไม่ผ่าน
19614551020วรรณพ สุขนกWannop Suknok เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20614551021วิศัลย์ศยา สาระวงษ์Wisalsaya Sarawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21614551022พีรยุทธ วุฒิคุณ ไม่ผ่าน
22614551023ศุภกร ยอดเรือน ไม่ผ่าน
23614551024สโรชา สุรศักดิ์สุนทรSarocha Surasaksunthon ไม่ผ่าน
24614551025สุรสิทธิ์ ตั้งจินตนาSurasit Tangjintana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614551026โสภณวิชญ์ เอี่ยมประเสริฐSophonwit Aiamprasoet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614551027อัจจิมา ผิวอ่อนAujjima Piwon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614551028อาทิตยา รวยเงินAtittaya Ruayngern เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28614551029สหรัฐ อ่อนดีSaharat Ondee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29614551030สุกัญญา ตนายะพงศ์ ไม่ผ่าน
30614551031ศรุตา พรหมบุตรSaruta Prombout เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31614551032ภควัต ลิมปภานนท์Pakawat Limphapanon ไม่ผ่าน
32614551033ภูมิพัฒน์ รุ่งวิไลเจริญ ไม่ผ่าน
33614551034เมทินี แป้นเขียวMatinee Penkeaw ไม่ผ่าน
34614551035รวิญาดา ตุลเตมีย์Rawiyada Tultemee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35614551036กิตตินันท์ แต่เจริญKittinan Tacharoen ไม่ผ่าน
36614551037วันเฉลิม ยินมะเริง ไม่ผ่าน
37614551038ไกรวิชญ์ บวรสิทธิไพบูลย์Kraiwit Bovolsitipibool เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38614551039อรทัย ชื่นชมภูOrathai Chuenchompoo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39614551040เปรม จันทร์อนันต์Prem Jananan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40614551041จินต์จุฑา โล่ห์นารายณ์Jinjuta Lonaray ไม่ผ่าน
41614551042จุฑากาญจน์ ธิติมาธัญญากุลJuthakan Thitimathanyakun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42614551043ชูศักดิ์ เจียมวิจิตร์Chusak Chiamwichit ไม่ผ่าน
43614551044ณัฐชญา พระสว่างNatcheya Prasawang ไม่ผ่าน
44614551045ณัฐพล คงเจริญNatthapon Kongcharearn ไม่ผ่าน
45614551046ธนพงศ์ ฤทธิสิงห์Tanapong Ridtisingha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46614551047ปิยะกาญจน์ ภัทรมงคลกุลPiyakan Pattaramongkolkul ไม่ผ่าน
47614551048ภัทรกร พลหิรัญPattarakorn Ponhirun ไม่ผ่าน
48614551049ภานุพงษ์ จิตรโรจนรักษ์Panupong Jitrojanarak ไม่ผ่าน
49614551050ลภัสรดา ณ บางช้างLapasrada Nabangchang ไม่ผ่าน
50614551051สกนธ์กานต์ วงอนันตโรจน์Sakonkan Wonganantarod ไม่ผ่าน
51614551052สรสิชา บัวทองSonsicha Bhuwtong ไม่ผ่าน
52614551053สราวุฒิ วิลัยศรีSarawut Wilaisee ไม่ผ่าน
53614551054สโรชา สังวรSrocha Sawon ไม่ผ่าน
54614551055สุกัญญา เรืองจุ้ยSukanya Rueangchui ไม่ผ่าน
55614551056สุธิษา ไกรสุวรรณSuthisa Kraisuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56614551057อังคณา สีหนูAngkana Seenu ไม่ผ่าน
57614551058อาทิตยา หยวกจุ้ยArtitaya Yuakchui เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58614551059โอภาส กาหวังOpas Kawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)