สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 62/27)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1624105001กชกร สังวรกิจKodchakorn Sangworakit ไม่ผ่าน
2624105002กมลวรรณ แว่นแก้วKamonwan Waenkaeo ไม่ผ่าน
3624105003กัลยา อินทรเทศKanlaya Intharatet ไม่ผ่าน
4624105004กิตติกร พรมษาKittikorn Promsa ไม่ผ่าน
5624105005จารุวรรณ ใจซื่อJaruwan Jaisue ไม่ผ่าน
6624105006ชัยชนะ เปี่ยมอินทร์Chaichana Peamin ไม่ผ่าน
7624105007ฐานพัฒน์ วงษ์รัตน์Thanaphat Wongrat ไม่ผ่าน
8624105008ณัฐณิชา จูธารีNatnicha Jootharee ไม่ผ่าน
9624105009ณัฐภรณ์ ร่วมกระโทกNattaphorn Ruamkrathok ไม่ผ่าน
10624105010ณิชาภา หินทร์ผาNichapa Hinpa ไม่ผ่าน
11624105011ธนทัต ท่าน้ำตื้นTanatat Tanamthuen ไม่ผ่าน
12624105012ธนาธิวัฒน์ วงษ์สุวรรณTanathiwat Wongsuwan ไม่ผ่าน
13624105013ธีระวุฒิ เมืองทองTeerawut Muangthong ไม่ผ่าน
14624105014เอื้องอารีย์ ทองดอนอ่อนAueangarri Thongdonon ไม่ผ่าน
15624105015นรุตม์ ชาวโคกหม้อNarut Chaokokmor ไม่ผ่าน
16624105017พัชรากร เดชจินดาPatcharakorn Dachjinda ไม่ผ่าน
17624105018จิราพัชร แก้วปานกันChiraphat Kaeopankan ไม่ผ่าน
18624105019มลธิรา จักร์แก้วMonthira Jakkave ไม่ผ่าน
19624105021รุ่งนภา วิทยาจิตรเกษมRungnapa Wittayachitkasem ไม่ผ่าน
20624105022วชิร์รัตน โสมโสพินWachirat Somsophin ไม่ผ่าน
21624105023วรินดา ซิมทรัพย์Warinda Simsub ไม่ผ่าน
22624105024วรินทร จันกิ๋วWarinthon Chankio ไม่ผ่าน
23624105026วิภวา พึ่งวรWipawa Phuengworn ไม่ผ่าน
24624105028ศศิธร ไวธัญกิจSasithorn Vaitunyakid ไม่ผ่าน
25624105029ศิริเกตุ เหมือนประสาตร์Siriket Mueanprasat ไม่ผ่าน
26624105030สรัญญา ศรีเจริญSaranya Srijaroen ไม่ผ่าน
27624105031สารินทร์ แทนนครSarin Thaennakhon ไม่ผ่าน
28624105032ชลนิชา สุขันธ์ชีChonnicha Sukanchee ไม่ผ่าน
29624105033สิรีธร น้อยหมื่นไวยSireetorn Noimuenwai ไม่ผ่าน
30624105034ญาณิศา ศิริเขตรกรณ์Yanisa Sirikhetkorn ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)