สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 63/15)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1634144020ปกาศิต สร้อยศรีคำPakasit Sroisrikham ไม่ผ่าน
2634144024ภาณุพงศ์ ขาวดีPanupong Khawdee ไม่ผ่าน
3634144026มงคล เงินเต็มเปี่ยม ไม่ผ่าน
4634144027รุ่งโรจน์ หงษ์เวียงจันทร์Rungrot Hongwiangchan ไม่ผ่าน
5634144029วรวิทย์ เอี๊ยะสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
6634144030ศศิพงค์ น้อยแก้วSasipong Noikaew ไม่ผ่าน
7634144031ศิริชัย พรหมนุชSirichai Phromnut ไม่ผ่าน
8634144033อธิพงษ์ อ่อนเฉียบAtipong Onchaip ไม่ผ่าน
9634144036ณพงศ์เดช เกษสง่าNaphongdet Ketsanga ไม่ผ่าน
10634144038ภัสรา เหล็กกล้าPatsara Lekkla ไม่ผ่าน
11634144040ธราดล โพธิ์อิ่มTharadol Phoim ไม่ผ่าน
12634144042นิพล เจริญสุขNipon Jaroensuk ไม่ผ่าน
13634144043ชมพูนุช เสถียรธีราภาพChomphunuch Sathianteeraphap ไม่ผ่าน
14634144044ปัณฑารีย์ ภูผาPantralee Phupha ไม่ผ่าน
15634144045ภัทรวดี สุรธรรมจรรยาPattarawadee Surathamjanya ไม่ผ่าน
16634144046รติรัตน์ แสงสว่างRatirat Sangsawang ไม่ผ่าน
17634144047รัฐทศักดิ์ ศริพันธุ์Rattasak Saripun ไม่ผ่าน
18634144048วริศรา แป้นด้วงWaritsara Peanduong ไม่ผ่าน
19634144049วสันต์ เสือพงษ์ใหญ่Wasan Sueapongyai ไม่ผ่าน
20634144050วิศรุต เงินโสภาWisarut Ngoensopha ไม่ผ่าน
21634144051ศราวุฒิ จักขุจันทร์Sarawut Jakkhujan ไม่ผ่าน
22634144052สริตา ปรึกษากรSarita Pruksakorn ไม่ผ่าน
23634144053สายทอง ดอนไพรทีSaithong Donpaitee ไม่ผ่าน
24634144054อพัชนิภา ศรีบุตรดีAphatchanipha Sributdee ไม่ผ่าน
25634144057แพรวนภา ปานรักษ์Praewnapa Panrak ไม่ผ่าน
26634144058สุดารัตน์ กุลคลังSudarat Kulklang ไม่ผ่าน
27634144059อารีญา โตฟุ้งเฟื่องAreeya Tofungfuang ไม่ผ่าน
28634144061พนิดา แจ้งธรรมมาPhanida Jangthamma ไม่ผ่าน
29634144092ปิยพนธ์ คำไพเราะPiyapon Khampairoh ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)