สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 63/22)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1634132023เมธินี โพธิ์ทองMethini Photong ไม่ผ่าน
2634132024ดาหวัน คำชูDawan Khumchu ไม่ผ่าน
3634132026วัลลภา ทองจันอับWanlapa Thongchanup ไม่ผ่าน
4634132027วิลาวัลย์ วรรณเจริญโชคดีWilawan Wannacharoenchokde ไม่ผ่าน
5634132028ศรัญญา รักคล้ำSaranya Rakkhlam ไม่ผ่าน
6634132029ศศินิภา พรหมมาลีSasinipha Phrommali ไม่ผ่าน
7634132030ศิริธร กะโห้แก้วSirithon Kahokaeo ไม่ผ่าน
8634132031ศิริวรรณ จ่านาคSiriwan Janak ไม่ผ่าน
9634132032สุจิตรา เช้าสุวรรณSujittra Chaosuwan ไม่ผ่าน
10634132033สุทธิพงษ์ กาแก้วSuttipong Kakaew ไม่ผ่าน
11634132034สุวิษา ปลั่งกลางSuwisa Plangklang ไม่ผ่าน
12634132035อนัญพร พยอมศรีAnanporn Phayomsri ไม่ผ่าน
13634132036อันดา แสนทวีสุขAnda Santaweesuk ไม่ผ่าน
14634132037อิสรีย์ สาตรประเสริฐItsaree Sartprasert ไม่ผ่าน
15634132038อุทุมพร เปียชาติAutumphon Piachat ไม่ผ่าน
16634132039ดวงสุมล อนันต์สุขDuangsumon Anansuk ไม่ผ่าน
17634132043ปวีณา พลายแก้วPaweena Phlaikhaew ไม่ผ่าน
18634132045ภัทรวดี ครองแห้งPattarawadee Khronghaeng ไม่ผ่าน
19634132046ธนพัฒน์ สุวรรณศรีThanapat Suwannasri ไม่ผ่าน
20634132049สุภัสสรา ไชยแสงSupassara Chaisang ไม่ผ่าน
21634132052อาทิตยา สืบดาAtitaya Subda ไม่ผ่าน
22634132054อริสรา เสาวรสArissara Saowaros ไม่ผ่าน
23634132055สุนิสา สุขสบายSunisa Suksabai ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)