สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 63/47)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1634281001กฤษฎิ์ กลั่นดอกไม้Krit Klandokmai ไม่ผ่าน
2634281002จิรทิปต์ สุทธิอางกูรJirathip Sutthiangkoon ไม่ผ่าน
3634281003จรูญ มงคลสมโภชน์Jarun Mongkhonsompot ไม่ผ่าน
4634281004ชัชรชัย เขียวคำรพChatcharachai Khiaokkhamrop ไม่ผ่าน
5634281005ปรีดี วีระแสงPreedee Virasang ไม่ผ่าน
6634281006ณัฐวุฒิ บุญมีฤทธิ์Natthawut Bunmirit ไม่ผ่าน
7634281007เตชิษฐ์ หวังสุขTachit Wangsuk ไม่ผ่าน
8634281008ธนพล หนูวัฒนา ไม่ผ่าน
9634281009ธนากร ชัยกันThanakorn Chaigun ไม่ผ่าน
10634281010ปรเมษฐ์ ว่องวงศ์ษาโรจน์ ไม่ผ่าน
11634281011พนัส คูณขาวเจริญPhanat Kunkhaocharoen ไม่ผ่าน
12634281012ทศพล เนียมประพันธ์Thodsaphon Niamprapan ไม่ผ่าน
13634281013ภาณุวุฒิ อยู่ประเสริฐPanuwut Uprasert ไม่ผ่าน
14634281014ภูวดล อินทกูลPuwadol Intakul ไม่ผ่าน
15634281015วิศิษฏ์ บุญดีWisit Bundee ไม่ผ่าน
16634281016ศิริพงษ์ ห้วยหงษ์ทองSiripong Huayhongthong ไม่ผ่าน
17634281017ศุภวิชญ์ คำมาอ้ายSupawit Kummaaey ไม่ผ่าน
18634281018ศุภิสรา นิลอุบลSuphisara Ninaubon ไม่ผ่าน
19634281019สิริยากร ปราถนาธรรมกุล ไม่ผ่าน
20634281020สุรพัศ สีดา ไม่ผ่าน
21634281021เสาวณีย์ เกตุเอมSawanee Ketam ไม่ผ่าน
22634281022หาญชัย จุ้ยประชาHanchai Juipracha ไม่ผ่าน
23634281023บูรพา นวลศรีBurapa Nuansri ไม่ผ่าน
24634281024ภูมิดา พระยาครุฑPoomida Prayakrut ไม่ผ่าน
25634281025มนูศักดิ์ หลายรุ่งเรืองManusak Lairungrueang ไม่ผ่าน
26634281026วีรชัย พุ่มวิเศษWeerachai Phumwiset ไม่ผ่าน
27634281028อังคณา อิดยาAungkana Itya ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)