สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 63/58)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1634327002กุลจิรา มุ่งดีKunjira Mungdee ไม่ผ่าน
2634327005จันทิมา ปลอดภัยJanthima Plodpai ไม่ผ่าน
3634327007จุฬาลักษณ์ สุภาษรJulalak Suphasorn ไม่ผ่าน
4634327008ชยพล ชูทรัพย์Chayapol Choosap ไม่ผ่าน
5634327013ณัชชา สาระกัดNatcha Saragad ไม่ผ่าน
6634327016ณัฐพงษ์ เสนาะพินNattapong Sanorpin ไม่ผ่าน
7634327019ถวิลรัตน์ น้อยสกุลThawinrat Noisakun ไม่ผ่าน
8634327021กิตติศักดิ์ ขุมเงิน ไม่ผ่าน
9634327022ธิติมา ศรีชุมThitima Srichum ไม่ผ่าน
10634327024ธีระณัฐ สาหร่ายTeeranat Saray ไม่ผ่าน
11634327027นันทกานต์ ทองมีNanthakarn8203 Thongmee ไม่ผ่าน
12634327028นิชากร ขำกำเนิดNichakorn Khamkamhnoed ไม่ผ่าน
13634327029บุษญาภรณ์ เงินพุ่มBussayaporn Ngoenphum ไม่ผ่าน
14634327032ปัญฑารีย์ ชัชพีรสินธรPantharee Chutpeerasintorn ไม่ผ่าน
15634327034พงศกร เอ็กเชือกPongsakorn Ekchueak ไม่ผ่าน
16634327037พนิดา ทองโสภาPanida Thongsopa ไม่ผ่าน
17634327038พรรษชล เต็มทวีPatsachon Themtawee ไม่ผ่าน
18634327040จิดาภา โกญจนาทJidapa Goanchanart ไม่ผ่าน
19634327042ชนัญดา นิกรChananda Nikorn ไม่ผ่าน
20634327043ภานุวัฒน์ สุภา ไม่ผ่าน
21634327046ฐิติพร พ่วงพันธ์Thitiporn Phungphan ไม่ผ่าน
22634327048วัฒน์ เทพศิริWat Thepsiri ไม่ผ่าน
23634327049วิชุดา พงพุฒWichuda Pongput ไม่ผ่าน
24634327054ศิริลักษณ์ ชุนย่อนSirilak Chunyon ไม่ผ่าน
25634327059สุดารัตน์ พิริยะเมธีSudarat Piriyamatee ไม่ผ่าน
26634327060สุนิตา พวงอุบลSunita Phoungaubon ไม่ผ่าน
27634327063หทัยทิพย์ ก่อเฮงHathaithip Korheng ไม่ผ่าน
28634327064อพัฌชา บัวบุตรApadcha Buabut ไม่ผ่าน
29634327067อรสา จันทร์เชียรOrasa Janchien ไม่ผ่าน
30634327069อาริสา ค้าภูเขียวArrisa Khaphukhiao ไม่ผ่าน
31634327072อุกฤษฏ์ แสนบัณฑิตAukirt Sanbandit ไม่ผ่าน
32634327074ธิตินันท์ นาคสังข์Thitinan Naksang ไม่ผ่าน
33634327076นภัสสร จันทรเสนาNaphassorn Jantharasena ไม่ผ่าน
34634327078นลินี เอาไชยNalinee Aouchai ไม่ผ่าน
35634327079นัทชา พันธ์ไผ่Nutcha Panpai ไม่ผ่าน
36634327080บุญยานุช มาตรศรีBunyanut Martsri ไม่ผ่าน
37634327081ปริศนา จรบำรุงPrissana Jonbumrung ไม่ผ่าน
38634327082ปิ่นไพร โตแก้วPinphrai Tokaew ไม่ผ่าน
39634327087พิสิษฐ์ ทองเหลืองPisit Thongluang ไม่ผ่าน
40634327089ภาณี โรจน์จันทร์เจริญPanee Rojchuncharoen ไม่ผ่าน
41634327090ภาณุพงศ์ โรจน์บุญถึงPhanuphong Rotbunthueng ไม่ผ่าน
42634327094เริงศักดิ์ สว่างเมฆRoengsak Sawangmek ไม่ผ่าน
43634327102สิริมา เจ็งประเสริฐ Jengprasert ไม่ผ่าน
44634327104สุธาสินี พรมทัตSutasinee Prommatat ไม่ผ่าน
45634327105สุพิชชา ปะวะโกSupichcha Pawako ไม่ผ่าน
46634327106สุภาพร สุขใสSupaporn Suksai ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)