สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 63/67)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1634662003กุลยา เอี่ยมสอาดKunya Aiamsaart ไม่ผ่าน
2634662004กัมพล ชูก้านKamphon Chukan ไม่ผ่าน
3634662008ชาลิตรี คำภาพลChalitree Kumpapol ไม่ผ่าน
4634662009เจษฎา บุญมาJatsada Bunma ไม่ผ่าน
5634662011ฐานิดา พิมพาTanida Pimpa ไม่ผ่าน
6634662012ณัฐริการ์ จันทเวทย์Nattariga Jantawet ไม่ผ่าน
7634662013ชโลธร บ้านเกาะสมุทรChalothorn Bankohsamut ไม่ผ่าน
8634662014ชุติกานต์ เจาทวิภาตChutikarn Jaothawiphak ไม่ผ่าน
9634662015ธัญญาสิริ วัฒนะThanyasiri Wattana ไม่ผ่าน
10634662016ณัฐริกา ลี้เปลี่ยนNattharika Leeplian ไม่ผ่าน
11634662021เนตรนภา มาพร้อมNaetnapa Maprom ไม่ผ่าน
12634662024ปุญญพัฒน์ ทุมะลิPunyapat Tumali ไม่ผ่าน
13634662027ภาณุวัฒน์ ภู่เปลี่ยนPanuwat Phuplien ไม่ผ่าน
14634662030วิศรุต โขศิรินันท์Wisarut Khosirinun ไม่ผ่าน
15634662032ศิริเพ็ญ ใจดีSiripen Jaidee ไม่ผ่าน
16634662033สมชนก มูลศรีSomchanok Moonsri ไม่ผ่าน
17634662036อรรถโกวิทย์ แผ้วสอาดAtthakovit Paeosaart ไม่ผ่าน
18634662037อรวรา ปิยพงศ์วรกุลOnwara Piyapongworakul ไม่ผ่าน
19634662038นรานนท์ วงศ์โตNaranon Wongto ไม่ผ่าน
20634662040อุษณีย์ จุ้ยม่วงUsanee Juimuang ไม่ผ่าน
21634662042ชิติสรรค์ วัฒนจินดาเลิศChitisan Wattanajindalert ไม่ผ่าน
22634662043ธนากร แซ่ซิ้มTanakorn Saesim ไม่ผ่าน
23634662045บุศรินทร์ ประจงจิตBussarin Prajongjit ไม่ผ่าน
24634662048พิชาภา หวลบุตตาPichapa Huanbutta ไม่ผ่าน
25634662050ชลธิฌา แตงบุญอยู่Chonticha Tangboonyoo ไม่ผ่าน
26634662053ศรายุทธ โพธิ์งามSarayut Phongam ไม่ผ่าน
27634662055ศิริลักษณ์ เสือจินดาSirilak Sueachinda ไม่ผ่าน
28634662059อิทธิพัทธ์ วู่ชัยภูมิAitthiphat Wuchaiyaphum ไม่ผ่าน
29634662060พงศกร เปรมศักดิ์Pongsakorn Premsak ไม่ผ่าน
30634662063ธนกฤต เปียธรรมชาติThanakrit Piathammachat ไม่ผ่าน
31634662064สุภาวดี ทองอ่อนSupawadee Thongon ไม่ผ่าน
32634662066ณภัทร บุญญฤทธิ์Naphat Boonyarit ไม่ผ่าน
33634662071นริศรา ฟักโตNarissara Fakto ไม่ผ่าน
34634662073สุรศักดิ์ อุบลเขียวSurasak Aubonkhaoi ไม่ผ่าน
35634662077วีรชัย พรมวงค์Weerachai Promwong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)