สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 63/87)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1634466001กัญญาณัฐ ศิริบูรณ์Kanyanat Siriboon ไม่ผ่าน
2634466002กัญญาดา รัฐธนะรัชต์Kanyada Ratthanarat ไม่ผ่าน
3634466003กัญญารัตน์ สังข์ศรีแก้วKanyarat Sungsrikaew ไม่ผ่าน
4634466004ขวัญชนก ปูปาน ไม่ผ่าน
5634466005จิดาภา สะท้อนดีJidapa Sathondee ไม่ผ่าน
6634466006ฐิติศรี มีถาวรThitisri Meethaworn ไม่ผ่าน
7634466007ณัฏฐณิชา แคโอชาNatthanicha Khaeocha ไม่ผ่าน
8634466008จินดารัตน์ เพ็ชร์วงค์Chindarat Phetwong ไม่ผ่าน
9634466009ทวีศักดิ์ แก้วมหา ไม่ผ่าน
10634466010ธัชชัย ห้วยหงษ์ทอง ไม่ผ่าน
11634466011ธิติวุฒิ สระทองอ้อยThitiwut Sathongoi ไม่ผ่าน
12634466012ณฤดี สกุลลิ้มNaruedee Sakullim ไม่ผ่าน
13634466013ปรารถนา แก้วเณรPadtana Kaewnen ไม่ผ่าน
14634466014พรทิพย์ น้อยเกิดPhonthip Noykoed ไม่ผ่าน
15634466015พัชรพล บัวหอมPatcharapol Buahom ไม่ผ่าน
16634466016รัตน์ธิวา หลาบคำRatthiwa Lapkham ไม่ผ่าน
17634466017วรรณพร เหลาทองWannaporn Laothong ไม่ผ่าน
18634466018ณัฐฑฤมล บุตรน้ำเพชรNattharuemon Butnamphet ไม่ผ่าน
19634466019ภณิดา นิ่มนวลPanida Nimnaul ไม่ผ่าน
20634466021ปกรณ์ สุริยวงศ์Pakorn Suriyawong ไม่ผ่าน
21634466022ศิริยากร ฮะบุญมีSiriyakorn Haboonmee ไม่ผ่าน
22634466023สุชาดา สมมากSuchada Sommak ไม่ผ่าน
23634466024สุพิชชา มักสัมพันธ์Supitcha Maksamphan ไม่ผ่าน
24634466025ปภาวรินท์ สูญสิ้นภัยPapawarin Soonsinphai ไม่ผ่าน
25634466026อภิญญา โพธิ์ทองAphinya Phothong ไม่ผ่าน
26634466027อรุณทิพย์ มีถาวรAroontip Meethaworn ไม่ผ่าน
27634466028ปิยะฉัตร นุชนุ่มPiyachat Nuchnum ไม่ผ่าน
28634466029อารีย์รัตน์ สามงามไกรAreerat Samngamkrai ไม่ผ่าน
29634466031พัชรา ผ่องศรีPhatchara Phongsri ไม่ผ่าน
30634466032พัลพัสสา ไชยทวีวงศ์Phanphatsa Chaitaweewong ไม่ผ่าน
31634466033วาสนา ศรีกรุงWassana Srikrung ไม่ผ่าน
32634466034ศุภรักษ์ ธรรมทาทองSuparak Thammathathathong ไม่ผ่าน
33634466035สิริพร อุยมาSiriphorn8203 Auima ไม่ผ่าน
34634466036ปิยธิดา หน้าขาวPiyathida Nakhaw ไม่ผ่าน
35634466037หฤทัย เปลี่ยนศรีHaruethai Pliansri ไม่ผ่าน
36634466038ชลธิชา เมฆเขียวChonthicha Mekkiao ไม่ผ่าน
37634466039อริษา สวรรค์ศรArisa Sawansorn ไม่ผ่าน
38634466040อริสรา กาฬภักดีArisara Kalaphakai ไม่ผ่าน
39634466041ณัฐพร เกษรทับทิมNattaporn Kesonthapthim ไม่ผ่าน
40634466043ปริญ บุณยเลขาPrin Bunyalakha ไม่ผ่าน
41634466044วิมลสิริ เเซ่ตั๊นWimonsiri Saetan ไม่ผ่าน
42634466045เสาวลักษณ์ รอดประสิทธิ์Saowaluk Rodprasit ไม่ผ่าน
43634466046นวพร ภูฆังNawaporn Phukhang ไม่ผ่าน
44634466047ชนิกานต์ ทับทิมถิ่นChanikan Tabtimthin ไม่ผ่าน
45634466048ธันยพร บุญวงษ์Thunyaporn Boonwong ไม่ผ่าน
46634466049ปาริชาติ สาลีผลParichat Saleephon ไม่ผ่าน
47634466050สุภาพร โค้วเหลยSupaporn Khowloei ไม่ผ่าน
48634466051ศุภพล ไทยภักดีSupapol Thaipakdee ไม่ผ่าน
49634466052รัตติกาล พวงทองทับRattikan Paungthongtab ไม่ผ่าน
50634466055เจษฎาภรณ์ โพธิ์ชื่นJetsadaporn Phochuen ไม่ผ่าน
51634466056ยศวรรธน์ ศิริYodsawad Siri ไม่ผ่าน
52634466057กษมา ศิลปีKasama Sinlapee ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)