สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 7.37)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1465418201กรีฑา ทองลิ้มKreetha Thonglim ไม่ผ่าน
2465418202กุสุมา เลี้ยงอำนวยKusuma Liengamnuy ไม่ผ่าน
3465418203คนที อยู่คำKontee Yukum ไม่ผ่าน
4465418204จิรากร พึ่งแจ้งJirakorn Puengjang ไม่ผ่าน
5465418205ชัยยศ ประสิทธิ์เวชChaiyote Prasitvet ไม่ผ่าน
6465418206ชาญชัย แดงสาChanchai Dangsa ไม่ผ่าน
7465418207ชาญชัย วิริยะหิรัญไพบูลย์Chanchai Wiriyahiranpaiboon ไม่ผ่าน
8465418208เชิดชาย เกริกชัยวันCherdchay Kerkchaiwan ไม่ผ่าน
9465418209ดำรงค์ศักดิ์ จีนประชาDamrongsak Jeenpracha ไม่ผ่าน
10465418210ดำรงศักดิ์ แซ่ว่องDamrongsak Saewong ไม่ผ่าน
11465418211ธนิตา อมรทัศนสุขThanita Amontadsanasuk ไม่ผ่าน
12465418212ธราธร เพ็งสว่างTharatorn Pengsawang ไม่ผ่าน
13465418213ธวัชชัย สุวรรณโชติTawatchai Suwanachot ไม่ผ่าน
14465418214ธัญธิตา อุดมเดชThantitra Udomdech ไม่ผ่าน
15465418215ธิปไตย ทองนพคุณTipatai Thongnoppakun ไม่ผ่าน
16465418216นิพนธ์ วิริยะเด็ดเดี่ยวNiphon Viriyadeddliew ไม่ผ่าน
17465418217บุญมา พุทธาBoonma Puttha ไม่ผ่าน
18465418218ปพิชา กูลรัตน์กิติวงศ์Papicha Kulratkitiwong ไม่ผ่าน
19465418219ปริญญา แย้มมากParinya Yammark ไม่ผ่าน
20465418220ปิยะวุฒิ ชำนาญกิจPiyawoot Chamnangit ไม่ผ่าน
21465418221พรพรรณ พุทธรักษาPronphan Phutaraksa ไม่ผ่าน
22465418222พันทิพา นิลจินดาPhantipa Niljinda ไม่ผ่าน
23465418223พาณิภัค นิกูลรัมย์Panipuk Nigoonram ไม่ผ่าน
24465418224พิรุฬห์ ขาวสุขPhirun Khaosuk ไม่ผ่าน
25465418225พิศุทธิ์ จิรธนานุวัฒน์Pisut Jiratananuwat ไม่ผ่าน
26465418226ภูมรินทร์ ศักดิ์สุริยผดุงPoomarin Saksuriyapadung ไม่ผ่าน
27465418227ธนกฤต นวลฤทัยTanakrit Naunruthai ไม่ผ่าน
28465418228มนตรี หิมารัตน์Montree Himarat ไม่ผ่าน
29465418229มนัสชนก คำผาเคนManutchanok Khamphakhen ไม่ผ่าน
30465418230มานพ เสียงเพราะManop Siangproa ไม่ผ่าน
31465418231ราตรี ยางงามRatree Yangngam ไม่ผ่าน
32465418232วิรัตน์ วงค์วิลัยVirat Wongvilai ไม่ผ่าน
33465418233วิวรรธน์ วิไลยWiwat Wilai ไม่ผ่าน
34465418234ศรัณยู อุทราSarunyu Autra ไม่ผ่าน
35465418235ศิริรัตน์ อยู่คงSirirut Yookong ไม่ผ่าน
36465418236สมจิต สำเนียงSomjit Sumniang ไม่ผ่าน
37465418237สมชาย แซ่ผู่Somchai Saypu ไม่ผ่าน
38465418238สมพร กู้นามSomporn Kunam ไม่ผ่าน
39465418239สมหมาย อริยาภรณ์Sommai Ariyaporn ไม่ผ่าน
40465418240สุรพงษ์ เอการัมย์Surapong Akaram ไม่ผ่าน
41465418241สินชัย ศรีคชพงษ์Sinchai Srikachapong ไม่ผ่าน
42465418242สุกัญญา ศรีอินทร์จันทร์Sukanya Sreinchan ไม่ผ่าน
43465418243สุทธิพงษ์ สุภาSudtipong Supa ไม่ผ่าน
44465418244สุทธิพงษ์ ทองทวีSuttipong Tongtawee ไม่ผ่าน
45465418245สุปราณี แก้วแววน้อยSupranee Kaewwaewnoi ไม่ผ่าน
46465418246เสรี ใคร่เครือSarie Kraikeour ไม่ผ่าน
47465418247โสภิดา พิรันดรSopida Pirundorn ไม่ผ่าน
48465418248อมร ลาลาดAmorn Lalad ไม่ผ่าน
49465418249อัจฉรา ปิยะกุลเกียรติAchara Piyakulkiat ไม่ผ่าน
50465418250อาทิตย์ ขำภักดีArtit Khampukdee ไม่ผ่าน
51465418251อำไพ รัตนชาญกรAmpai Ratanachankron ไม่ผ่าน
52465418252อุทาน เกิดพร้อมAuthan Kerdprom ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)