สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ MBA15)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1619500101WEI XIAOWENWei Xiaowen ไม่ผ่าน
2619500102กนกวรรณ แก้วตาKanokwan Kaewta ไม่ผ่าน
3619500103กนกวรรณ ชีวโรจน์ณรงค์Kanorkwan Chewarodnarong ไม่ผ่าน
4619500105ณัฐนรี เทียนทองNatnalee Tianthong ไม่ผ่าน
5619500106ประกฤษ หลำวรรณะ ไม่ผ่าน
6619500107พิรัลรัตน์ สมรูปPipanrat Somrup ไม่ผ่าน
7619500108ภัทรา บุญขจายPatthra Boonkajay ไม่ผ่าน
8619500109ศศิธร อยู่เย็นSasithorn Yooyen ไม่ผ่าน
9619500110ศศิมาพร บุญประเสริฐSasimapron Bunpasert ไม่ผ่าน
10619500111สกุลกาญจน์ ภาพวงสุวรรณSakulkan Paphuangsuwan ไม่ผ่าน
11619500112อภิสิทธิ์ ศรีทองจ้อยApisit Srithongjoi ไม่ผ่าน
12619500113LIU HAILIANLiu Hailian ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)